01 juny 2020

Anar al contingut

Resposta de l'empresa d'autobusos Cases a la queixa d'un usuari de Mataró

Miguel Ángel Salas

Resposta de l'empresa d'autobusos Cases a la queixa d'un usuari de Mataró

En relació a la carta del passat 24 d'octubre, 'Dret a ser puntual', del lector Emilio Iniesta, voldria fer-li algunes apreciacions: la majoria de vehicles assignats a la línia E11.1 entre Mataró i Barcelona són autobusos articulats de 18 metres de llarg o íntegres de tres eixos i 15 metres de llarg, considerats en el sector del transport com autobusos de gran capacitat.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Els  vehicles articulats es destinen a les expedicions regulars en hora punta i els reforços es presten regularment amb els vehicles de 15 metres, amb una capacitat de 66 viatgers asseguts més 37 dempeus; en tot cas, ambdós són vehicles d’alta capacitat. D’altra banda, el motiu pel qual un vehicle no para a la seva parada està associat al fet que ja porta el nombre màxim de viatgers permès a la seva fitxa tècnica.

Tanmateix, cal comentar que aquesta línia dona servei en hora punta amb un elevat nombre d’autobusos, el que fa que la freqüència entre Mataró- Plaça de Granollers i Barcelona sigui molt important, al voltant dels cinc minuts.

Volem afegir que la majoria d’aquests autobusos, segons la seva fitxa tècnica, permeten el transport d’usuaris dempeus i, tot i que aquesta situació no és la millor quant a confort, es troba contemplada dins de les possibilitats de la línia i son molts els usuaris que volen pujar per tal d’arribar abans a Barcelona en comptes d’esperar els cinc minuts perquè passi el següent bus. En tot cas, sempre intentem evitar haver de deixar gent a la parada sense possibilitat de pujar a l’autobús quan la capacitat del bus ho permet.

Entenem que viatjar dempeus en un recorregut com aquest no és la manera més còmoda, per la qual cosa, regularment es fan estudis de demanda per tal de, en la mesura del possible i de les especificacions pròpies de la concessió, distribuir tots els autobusos disponibles segons la demanda existent.

Esperant poder seguir comptant amb la seva confiança en els seus desplaçaments amb Empresa Casas, rebi una cordial salutació.

Participacions delslectors

Mésdebats