Impost sobre la renda

Avís d’Hisenda: si cobres més de 32.500 euros, tingues en compte això en la teva declaració

1
Es llegeix en minuts
Pedro Sanjuán

El passat 11 d’abril va ser el primer dia del termini en què es pot presentar la declaració de la renda a l’actual campanya, amb el 30 de juny com a data límit. L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un impost progressiu i proporcional: a més ingressos, més cal pagar. Es computen així tots els guanys obtinguts durant l’any anterior, ja siguin rendes del treball o de l’estalvi. 

A partir d’aquests ingressos s’apliquen les deduccions, donant la base liquidable o base IRPF. En funció del perfil de cada contribuent: si està solter o casat, si té fills o no, possibles graus de discapacitat... I les retencions, que s’executen en funció dels ingressos de cada persona. 

Els trams de l’IRPF són els que marquen el tipus de retenció que s’aplica, amb percentatges progressius en la base liquidable: a més ingressos, més retenció. I és en aquest entramat on cobra importància el llindar dels 35.200 euros, el quart tram, en el qual es nota especialment aquesta proporció progressiva ingrés-retenció. 

Aquests són els trams de l’IRPF segons els ingressos:

De 0 a 12.450 euros: 19% 

De 12.450 a 20,2000 euros: 24%

De 20.200 a 35.200 euros: 30%

De 35.200 a 60.000 euros: 37%

De 60.000 a 300.000 euros: 45% 

Notícies relacionades

Més de 300.000 euros: 47% 

L’Agència Tributària va informar de l’esborrany de la reforma del reglament de l’IRPF en el qual els treballadors amb menys de 35.200 euros d’ingressos bruts anuals tenen unes retencions menors aquest any, per la rebaixa fiscal per a les rendes de fins a 21.000 euros i l’augment de 14.000 a 15.000 euros del salari brut anual.