Informe 2022

Això és el que t’estalviaries a la renda si no fossis català

  • Les diferències entre comunitats en el pagament de l’IRPF

  • Deduccions de la renda que no tens a Catalunya i sí a Madrid

Això és el que t’estalviaries a la renda si no fossis català
2
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

Catalunya va continuar sent el 2021 la comunitat autònoma que va tenir l’impost sobre la renda més car per a contribuents amb salaris bruts d’entre 20.000 i 30.000 euros.

Així ho constata l’edició d’aquest any 2022 de l’estudi Panorama de la Fiscalitat Autonòmica i Foral, presentat el 23 de març pel Registre d’Economistes Assessors Fiscals (Reaf), que és l’òrgan especialitzat en fiscalitat del Consell General d’Economistes d’Espanya.

Com en edicions anteriors, l’informe torna a remarcar el paper imbatible de Madrid, com la de l’IRPF més barat per a la pràctica totalitat dels trams de renda.

Als exemples sobre l’IRPF autonòmic que incorpora l’informe, es parteix del supòsit d’un contribuent solter i sense fills, amb una edat inferior a 65 anys i sense discapacitat ni cap altra circumstància personal que pogués donar-li dret a deducció estatal o autonòmica. En aquest supòsit, el contribuent només obté rendes de la feina.

A partir d’aquí, els exemples mostren que un treballador o pensionista català amb un salari brut de 20.000 euros tributa en l’impost sobre la renda 243 euros més que un contribuent similar a qualsevol dels tres territoris d’Euskadi, que presenten l’IRPF més barat en aquest cas. Per a l’exemple d’un contribuent català amb un sou de 30.000 euros, la diferència és de 358 euros de més tributació respecte a Madrid, que en aquest cas ocupa l’extrem oposat.

La diferència entre la comunitat més cara i la més barata s’acosta als 45.000 euros si es compara el cas d’un contribuent valencià amb rendes del treball de 600.000 euros, davant un de similar a Madrid.

Principals novetats

A la present edició l’informe del Reaf identifica els principals canvis tributaris adoptats per les comunitats autònomes per al 2022. Així, a l’IRPF rebaixen les seves tarifes Andalusia, Galícia, Madrid i Regió de Múrcia, mentre que els territoris forals del País Basc i Navarra les deflacten a l’1,5 i 2%, respectivament. Catalunya rebaixa els trams inferiors de la tarifa i incrementa lleument els mitjans.

A l’Impost sobre el Patrimoni, el més rellevant és la rebaixa de la tarifa a Andalusia i l’establiment d’una bonificació del 25% a Galícia.

Rebaixes en successions i donacions

Notícies relacionades

A Successions i Donacions: rebaixa a Andalusia de la tarifa amb efectes en grup III (germans, oncles i nebots) i IV (cosins i altres graus més distants de parentiu); bonificació del 99% a Castella i Lleó, i bonificació del 99% a la Regió de Múrcia, però només per a les donacions al grup III (els grups I –descendents i adoptats menors de 21 anys– i II –descendents i adoptats grans de 21 anys, cònjuges, ascendents i adoptants– ja estaven bonificats en les dues modalitats).

En el cas d’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, a Andalusia es passa d’una escala a un tipus mínim més petit (7%); també es baixa el tipus a Galícia, mentre que Balears incrementa un 0,5% al tipus marginal màxim de Transmissions.