Jubilats

Últims dies per presentar aquest aquest tràmit a la Seguretat Social: et podrien treure la pensió

Últims dies per presentar aquest aquest tràmit a la Seguretat Social: et podrien treure la pensió
1
Es llegeix en minuts
El Periódico

La Seguretat Social ha llançat una sèrie d’advertències als pensionistes en les últimes setmanes. Algunes de gran importància, com la possible multa a què s’enfronten més de dos milions de persones que cobren la jubilació, un 25% dels pensionistes, si no presenten un certificat de rendes quan prevegin superar la quantia que dona dret a percebre el complement a mínims, una ajuda extraordinària per a pensions inferiors a la mínima. No obstant, alguns avisos de l’ens públic són positius, com cobrar una quantitat extraordinària. Són 30,40 euros al mes, però menys és res en temps econòmicament convulsos.

És fonamental que tots els beneficiaris estiguin al corrent dels tràmits que han de fer periòdicament, ja que no fer-ho pot resultar en la suspensió de la pensió.

Els pensionistes han d’estar pendents de dos tràmits, que són d’obligat compliment si es percep una pensió contributiva. El primer té a veure amb la comunicació de qualsevol variació en les dades del beneficiari d’una pensió. Així, en el cas de canviar de domicili o veure alterada la seva situació econòmica o financera, ho haurà de comunicar a la Seguretat Social.

Notícies relacionades

En el cas d’obviar aquest avís i no informar-ne, la Tresoreria General de la Seguretat Social podria rebre conseqüències com una multa i, fins i tot, la pèrdua de la pensió

Un altre dels tràmits obligatoris és presentar la fe de vida. Aquest document només s’aplica als pensionistes que viuen a l’estranger i s’ha de presentar en el primer trimestre de l’any. En el cas de no presentar-lo, la Seguretat Social procedirà a suspendre la pensió i no es reactivarà fins que aquest sigui enviat. A la web de l’INSS queda detallat el procediment per fer el tràmit.