Subsidis

Així pots aconseguir l’ajuda del SEPE per atur anomenada «Ajuda familiar»

Des del gener del 2023 aquesta ajuda ascendeix a 480 euros al mes

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

El subsidi del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) coneguda com a Ajuda Familiar és una assignació mensual pensada per a aturats de llarga durada i càrregues familiars que hagin esgotat la prestació contributiva per atur. Des del gener del 2023, ascendeix a 480 euros al mes –quan anteriorment estava fixada en 463,21 euros–, que es correspon al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

Aquesta ajuda familiar es pot sol·licitar a través de la seu electrònica del SEPE, de forma presencial a les oficines del Servei Públic d’Ocupació –amb cita prèvia–, per telèfon en el 900.812.400 –en horari de 09.00 a 14.00 de dilluns a divendres– o per correu administratiu.

Els que estiguin pensant a optar a aquesta ajuda, que es pot prorrogar per un màxim de 30 mesos, hauran de complir els següents requisits:

  1. Estar en situació d’atur.

  2. Estar inscrit com a demandant d’ocupació.

  3. Haver esgotat la prestació contributiva per atur.

  4. Estar en recerca activa d’ocupació, sense rebutjar possibles ofertes del SEPE.

  5. Tenir càrregues familiars: fills menors o fills amb una discapacitat reconeguda.

  6. Que les rendes mensuals no superin els 810 euros, el 75% del salari mínim interprofessional (SMI).

Notícies relacionades

L’ajuda es va concedint cada sis mesos, renovant pròrrogues.

La sol·licitud de prestació haurà d’estar acompanyada pels següents documents:

  1. Model oficial de la sol·licitud, descarregable a la seu electrònica del SEPE

  2. DNI de la persona sol·licitadora i dels fills al seu càrrec.

  3. Llibre de Família o equivalent.

  4. Comprovant de ser el titular del compte bancari en el qual es rebria l’ajuda.