Canvi de normativa

Els productes comprats a partir de l’1 de gener passen a tenir tres anys de garantia

En articles de segona mà, la garantia legal mínima s’estableix en un any

El termini exigit per tenir existències de peces de recanvi augmenta a 10 anys

Els productes comprats a partir de l’1 de gener passen a tenir tres anys de garantia
4
Es llegeix en minuts
Eduardo López Alonso
Eduardo López Alonso

Periodista @Elabcn

ver +

Els productes comprats a partir de l’1 de gener del 2022 tindran una garantia de tres anys. En el cas dels béns de segona mà la normativa manté que el període de garantia no podrà ser inferior a un any. L’associació de consumidors Facua recorda que els terminis de garanties legals dels productes s’amplien a partir d’aquest 1 de gener del 2022, sempre que els productes es comprin des d’aquell dia. És en aquesta data quan entra en vigor la modificació del reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, que va aprovar el Govern el mes d’abril passat. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) aconsella que en vista del canvi de normativa, és convenient «esperar a l’entrada en vigor si es compra algun electrodomèstic, un aparell tecnològic o un vehicle». Aquesta organització va més enllà i considera que la normativa de garanties s’ha de recolzar «amb altres com la creació d’un índex de reparabilitat dels productes, que orienti l’elecció dels consumidors cap a productes més duradors». 

Servei tècnic

La idea és que els consumidors tenen dret a reparar els productes i exigir mesures contra l’obsolescència prematura d’aquests. Un altre element important de la llei és l’obligació que tindran tots els fabricants de mantenir l’existència de peces de reparació i d’un servei tècnic adequat durant almenys 10 anys a partir de la data en què el producte es deixi de fabricar.

La reforma d’aquesta llei suposa la incorporació a la normativa nacional de la directiva (UE) 2019/771, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns. Així, el termini per a la manifestació de falta de conformitat –termini d’aplicació de la garantia legal d’un producte– que recull l’article 120 del text refós s’amplia des dels dos anys d’ara fins als tres que es començaran a aplicar a partir de l’1 de gener de l’any que ve per a aquells béns que es comprin des d’aquesta data. Segons el nou marc legal, «l’empresari serà responsable de les faltes de conformitat que hi hagi en el moment de l’entrega o del subministrament i es manifestin en un termini de tres anys des de l’entrega en el cas de béns», tal com recull la nova redacció d’aquest article. Quan un bé presenti una falta de conformitat dins del termini de garantia establert, el client podrà elegir entre la reparació o la substitució d’aquest.

Segona mà

En el cas de béns de segona mà, la normativa manté que consumidor i empresa podran pactar una durada determinada del termini de garantia, que mai podrà ser inferior a un any. De la mateixa manera, també s’amplia de tres a cinc anys el termini de prescripció per exercir els drets que el consumidor té quan el producte presenti una falta de conformitat. A més, la modificació de la norma incrementa el termini d’inversió de la càrrega de la prova per acreditar la falta de conformitat, que passa de sis mesos a dos anys.

Falta de conformitat

Això vol dir que, durant aquest període, el consumidor només haurà d’assenyalar que el bé no és conforme a l’acordat, sense necessitat de demostrar la seva falta de conformitat en el moment de l’entrega. Per oposar-se a la reclamació de l’usuari, l’empresari haurà de demostrar que l’esmentada falta de conformitat no existia en aquell moment. A partir del termini de dos anys, correspondrà al consumidor la càrrega de la prova que la falta de conformitat existia des de l’entrega del producte. En béns de segona mà, aquest termini podrà ser pactat pel consumidor i l’empresari, però en cap cas podrà ser inferior al període de responsabilitat pactat per la falta de conformitat.

Més garantia com a argument comercial

Notícies relacionades

El fabricant podrà oferir al consumidor o usuari condicions més favorables a través de la seva garantia comercial i aquelles que siguin anunciades en la seva publicitat seran vinculants.

Productes digitals

Un altre element introduït en la normativa és que les garanties també s’apliquen a productes o serveis digitals. Així, els serveis digitals entesos com tots els que permetin la creació, el tractament, l’accés o l’arxivament de dades en format digital també s’han de cenyir a la normativa. Això inclou el ‘software’ d’intercanvi de vídeos i àudio i un altre tipus d’allotjament d’arxius, el tractament de textos o els jocs que s’ofereixin en l’entorn ‘online’, les xarxes socials, el correu electrònic ‘online’ i els serveis de missatgeria instantània. No obstant, d’aquesta regulació queden exclosos els programes lliures i de codi font obert, en què el codi font es comparteix obertament i els usuaris poden accedir lliurement al programa.