L’Ajuntament de Barcelona vol gravar el repartiment a domicili de les compres ‘online’

El Consistori estudia reservar zones per a operadors postals de paqueteria prèvia obtenció de llicència

L’objectiu és afavorir el comerç tradicional amb una taxa a les firmes de venda per internet per l’ús intensiu de la via pública i dels estacionaments de càrrega i descàrrega amb furgonetes

Es llegeix en minuts

L’Ajuntament de Barcelona prepara una taxa per gravar el creixent repartiment de productes a domicili a la ciutat. La mesura pretén gestionar el creixent impacte de les vendes ‘online’ i la proliferació de vehicles de més de dues rodes, per exemple furgonetes, que estacionen per a l’entrega de paquets a domicili. El consistori d’esquerres de la ciutat pretén així defensar l’estructura comercial tradicional i el petit comerç davant l’auge del comerç ‘online’ i de les plataformes multinacionals com Amazon o Aliexpress. Un dictamen realitzat per experts de la Universitat Carles III de Madrid ha dibuixat les grans línies del text legal, que ha de ser discutit al si de l’Ajuntament. 

Els impulsors de la nova taxa, amb el tinent d’alcalde, Jaume Collboni, i la regidora de comerç, Montse Ballarín, al capdavant, consideren que la iniciativa està plenament justificada tant per motius fiscals com econòmics, tant pel recolzament al comerç tradicional com per protegir el medi ambient al limitar el creixement desmesurat del transport de paqueteria a la ciutat. 

L’actual marc legal impedeix que la taxa sigui formalment un impost per evitar que sigui considerada una ajuda d’Estat per als sectors no inclosos, segons els assessors legals de la iniciativa. La idea, que va néixer de la demanda del mateix sector comercial, és gravar «l’ocupació del domini públic que aquestes empreses ‘online’ realitzen de forma intensiva». La solució passa per aplicar una taxa als operadors postals, però no perjudicar ni els ‘riders’ ni el comerç local, amb un cost afegit d’estacionament per a vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes que realitzin una activitat d’entrega domiciliària d’enviaments. 

Aquesta taxa seria per estacionament regulat a la via pública per a l’entrega d’enviaments postals a consumidors finals, per la qual cosa quedaria exclosa del gravamen l’entrega de productes entre empreses. S’hi inclouria l’activitat típica de firmes com Amazon tant en els casos en què es ven inventari propi com en els que es comercialitzen productes de tercers, si les esmentades empreses ‘online’ ofereixen i realitzen les activitats de logística de l’entrega (recollida, admissió, empaquetament, emmagatzemament, classificació, tractament, curs i transport entre els diferents centres logístics, transport des dels centres logístics al punt de distribució final i des del punt de distribució final es produeix l’entrega al consumidor final –última milla–). La mesura afectaria directament les empreses postals quan l’entrega procedeix del comerç ‘online’, per la qual cosa les plataformes de comerç electrònic estarien incloses en aquest supòsit. 

Com a conseqüència d’aquest marc legal municipal, qualsevol operador postal quedarà afectat si entrega mercaderies comprades a establiments mercantils (presencials), «ja que la seva exclusió seria impossible des de la perspectiva de la gestió de la taxa i del dret comunitari relatiu a les ajudes d’Estat», argumenten els assessors legals. La subjecció a la taxa per part dels contribuents es produeix amb independència que realitzin el transport directament o el subcontractin.

Notícies relacionades

El preu a pagar en la nova taxa encara és matèria d’anàlisi per part dels tècnics de l’Ajuntament, tot i que reconeixen que els criteris aplicats «no seran gaire diferents dels que ja s’utilitzen per part de les corporacions locals en les ordenances reguladores de les taxes per estacionament regulat» partint d’un «valor de mercat global» ajustat en funció de franges horàries per evitar la massificació d’entregues. Està en estudi quin és el valor d’aquest espai públic que utilitzen els operadors postals, en funció dels ingressos dels operadors al terme municipal de Barcelona. Sobre aquesta quota s’aplicaria una bonificació per als vehicles de zero emissions, que es podria situar en els primers esbossos de la normativa entorn del 10%. També es bonificaria l’ús de centres de distribució urbana de paquets.

L’Ajuntament analitza reservar zones específiques per a l’estacionament regulat, l’ús del qual requerirà l’obtenció de la preceptiva llicència pels operadors del servei postal per a l’entrega d’enviaments a domicili. Els ingressos obtinguts per l’aplicació de la taxa regulada en aquesta ordenança aniran destinats a finançar actuacions orientades a impulsar la digitalització del comerç minorista a Barcelona.