24 febr 2020

Anar al contingut

competència

Multa de 54,26 milions a un càrtel de 19 empreses de muntatge i manteniment industrial

La CNMC entén que les implicades van encarir els serveis al sector energètic i petroquímic

 

 

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha desmantellat i sancionat el càrtel organitzat per 19 empreses de muntatge i manteniment industrial, que va ser creat per encarir els serveis prestats fonamentalment a empreses del sector energètic i petroquímic.

Les sancions al conjunt de les empreses s’eleven a 54,26 milions d’euros i, en el cas dels directius  implicats, a un total de 280.500 euros.

Entre les empreses multades figuren dues filials d’ACS. De fet, la sanció més gran ha recaigut sobre una d’aquestes, Manteniment i Muntatges Industrials (MASA), amb 14,64 milions d’euros, mentre que l’altra filial, Manteniment i Ajuda a l’Explotació i Serveis (MAESSA), ha sigut sancionada amb 3,49 milions d’euros.

Juntament amb aquestes figuren altres empreses com Duro Felguera Operaciones y Montajes, amb una multa d’1,32 milions d’euros, i Sacyr Nervión, amb una sanció d’1,16 milions d’euros.

A més, la CNMC ha posat en coneixement de la junta consultiva de contractació pública de l’Estat, dependent del Ministeri d’Hisenda, l’expedient sancionador perquè les empreses participants en el càrtel quedin subjectes a una prohibició de contractar amb el sector públic, excepte en el cas de les empreses que van sol·licitar acollir-se al Programa de Clemència de la CNMC, que vigilarà les companyies perquè no tornin a repetir aquesta conducta il·lícita.

El muntatge i manteniment industrial requereix estàndards complexos i específics de seguretat, qualitat industrial i mediambientals. Per això, segons explica la CNMC, les grans empreses del sector energètic i petroquímic adjudiquen els esmentats serveis a empreses especialitzades per al manteniment d’instal·lacions com dipòsits, tancs en centrals de generació i aeroports. La contractació es fa a través de licitacions privades.

En concret, segons l’organisme presidit per José María Marín Quemada, les empreses sancionades van crear un entramat per repartir-se clients i licitacions, intercanviar informació sensible amb els seus competidors, fer ofertes de cobertura, fixar compensacions i preus.

Aquestes actuacions es consideren constitutives d’un càrtel, una conducta prohibida, d’acord amb la Llei de Defensa de la Competència i el Tractat de Funcionament de la UE.

Des del 18 de gener del 2001 fins a la realització de les inspeccions el juliol del 2017, el càrtel es va repartir almenys 746 licitacions. Aquests concursos privats els van fer prop d’una vintena de clients, entre els quals es troben fonamentalment empreses del sector energètic i petroquímic.

La CNMC ha acreditat almenys 18 reunions a les quals assistien les empreses d’àmbit nacional o que operaven a diverses zones per coordinar el càrtel.

En aquest sentit, segons la CNMC, diferenciaven els projectes en els quals els interessava fer ofertes dels quals, per la seva dimensió, es deixaven «per a empreses locals», coordinats per una empresa d’àmbit nacional. L’empresa coordinadora era l’encarregada d’organitzar la presentació de les ofertes amb les empreses locals, l’actuació de les quals era complementària, però necessària, per fer efectius els acords anticompetitius.

El ‘modus operandi’ de la trama va anar evolucionant a causa de la seva llarga durada. En una primera etapa, l’empresa designada per ser l’adjudicatària de l’obra donava els seus preus perquè fossin elevats per les altres mitjançant ofertes de cobertura fins i tot un cert percentatge.

En una etapa posterior, explica la CNMC, les empreses s’intercanviaven versions d’arxius d’Excel, que anaven omplint cada una amb els preus i les ofertes de cobertura. Posteriorment, van establir codis propis, com números o sigles per a les empreses participants, indicant amb un sí o amb un no si les empreses participaven en una licitació concreta.

Els mecanismes de contacte entre els partícips de la trama també van anar evolucionant al llarg de 17 anys per dificultar la seva detecció, des de faxos, contactes telefònics, fins a whatsaps o correus electrònics.

La CNMC ha assenyalat que la detecció del càrtel ha sigut possible gràcies a la denúncia realitzada per l’empresa Navec que, al posar en el seu coneixement l’existència del càrtel, a través del Programa de Clemència, s’ha beneficiat de l’exempció en el pagament de la multa imposada. No obstant, un dels seus directius, també sancionat, no s’ha beneficiat de les reduccions previstes al no col·laborar amb la CNMC.

D’altra banda, després de les inspeccions realitzades per la CNMC, una altra de les empreses participants al càrtel, Enwesa, va presentar una sol·licitud de reducció de l’import de la multa i va aportar elements de prova addicionals, per la qual cosa se li ha reduït la multa imposada en un 50%.

Finalment, la CNMC ha remès aquesta resolució a la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, ja que algunes empreses poden veure’s afectades per una prohibició de contractar amb el sector públic.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i es pot interposar recurs contenciós administratiu a l’Audiència Nacional en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seva notificació.