28 set 2020

Anar al contingut

EMPITJORAMENT DE LA CONJUNTURA

El Banc d'Espanya certifica la desacceleració més pronunciada de l'economia espanyola

L'organisme aplica una retallada dràstica de quatre dècimes en la seva previsió per al 2019, fins al 2%

Les pitjors dades de consum, inversió i ocupació i la revisió a la baixa de la sèrie de l'INE justifiquen les noves projeccions

Rosa María Sánchez

El Banc d'Espanya certifica la desacceleració més pronunciada de l'economia espanyola

BANCO DE ESPANA

El Banc d’Espanya certifica una desacceleració de l’economia més intensa del que s’esperava fa tan sols tres mesos.

En les seves noves previsions, publicades aquest dimarts, el Banc d’Espanya retalla en quatre dècimes les seves anteriors projeccions, del mes de juny, i rebaixa del 2,4% al 2% l’estimació per al 2019. També es rebaixen en dos i en tres dècimes, respectivament, les perspectives per al 2020 i el 2021, fins a l’1,7% i l’1,6%.

Segons el diagnòstic del Banc d’Espanya, les dades apunten a «una prolongació de l’actual fase expansiva» al llarg del període del 2019 al 2021, si bé «l’economia s’està desaccelerant d’una manera més intensa del que s’havia anticipat al juny», explica el director general d’Economia i Estadístiques del Banc d’Espanya, Óscar Arce.

L’empitjorament de la conjuntura s’aprecia en les dades «clarament negatives» del consum  i de la inversió en la primera part de l’any i als indicadors avançats de confiança i d’ocupació.

I tot i que el sector exterior es presenta com la principal font d’incertesa, «l’impàs polític, d’incertesa política interna tampoc ajuda», en la mesura que la indefinició de polítiques futures (fiscal, inversions, pensions...) genera incertesa. «I la incertesa no és amiga de les decisions econòmiques», segons Arce. 

Menys ocupació i menys inflació

En el seu quadre de previsions, també empitjoren les perspectives d’ocupació del Banc d’Espanya. L’organisme rebaixa ara en dues dècimes la previsió de creixement de l’ocupació per a aquest any i el pròxim, fins a l’1,8% i l’1,3% respectivament. Per al 2021, la previsió d’ocupació es retalla una dècima, fins a l’1,5%.

Ara es preveu que la taxa d’atur se situarà en el 14,1% a finals del 2019 (davant del 13,9% previ) i en el 13,2% al finalitzar el 2020, vuit dècimes per sobre de la previsió del juny. Per al 2021 la taxa d’atur encara estarà en el 12,8%, segons el Banc d’Espanya.

A més es debiliten les projeccions d’inflació. Ara es preveu un taxa del 0,8% aquest any (tres dècimes menys que al juny) i de l’1,1% el 2020 (dues dècimes menys que al juny), mentre que queda invariable en l’1,5% la projecció d’inflació del 2021.

Quant al dèficit, el Banc d’Espanya manté la seva previsió del 2,4% del PIB per a aquest any, a l’espera que l’INE publiqui el 30 de setembre les dades definitives del 2018 i dels dos primers trimestres d’aquest any.

Llunyà risc de recessió

Amb tot, el risc de recessió està fora del radar del Banc d’Espanya. «Llevat d’una pertorbació molt gran i molt negativa» provinent de l’exterior, no es perceben riscos en els pròxims trimestres. I de cara als dos pròxims anys, només si s’acumulés una cadena de riscos en forma de més tensions comercials, ‘brexit’ «desastrós» i estancament prolongat de la zona euro, «no seria descartable que en algun moment d’un futur més o menys distant es pogués produir una escenari recessiu», segons Arce.

«¿Podem garantir que no existeix risc de recessió el 2021? No ho sabem. No tenim una bola de vidre. Però no veiem en aquests moments les condicions que ens aproximin a una situació recessiva», ha afegit. 

Dues raons

Segons Arce, la primera raó de la revisió de 4 dècimes a la baixa de les previsions del Banc d’Espanya obeeix a parts gairebé iguals tant a l’actualització de les dades de Comptabilitat Nacional des de 1995 practicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) com a l’empitjorament de les dades conjunturals més recents.

«Una mica més de dues dècimes de revisió a la baixa es deuen a la nova sèrie de l’INE, que rebaixa del 2,6% al 2,4% el creixement del 2018, i dues dècimes més corresponen a una revisió genuïna a la baixa per l’empitjorament de les dades conjunturals», ha explicat Óscar Arce.

Des del mes de maig, el ritme mensual d’ocupació s’ha reduït a la meitat (del 0,2% al 0,1%) i l’atur ha deixat de caure. «Aquest to del mercat de treball ens ha portat a pensar que s’està produint en aquests mesos d’estiu una desacceleració una mica més intensa del que anticipàvem», segons Arce

Aquesta revisió respon a la pèrdua de vigor de la demanda interna (consum i inversió) que revelen les dades més recents, la qual cosa –segons el Banc d’Espanya– «indicaria que el deteriorament de l’entorn exterior i les incerteses procedents de la resta del món, i possiblement també altres d’origen intern, estarien exercint un efecte moderador del nivell de despesa d’empreses i famílies més intens del que es va anticipar fa tres mesos».

Incertesa política

«En l’àmbit intern –segons el Banc d’Espanya– persisteix un elevat grau d’incertesa sobre l’orientació futura de les polítiques econòmiques i de l’adopció de mesures que permetin elevar la capacitat de resistència de l’economia espanyola davant d’un possible empitjorament del context macrofinancer global i augmentar el seu potencial de creixement potencial»

«Caldria aprofitar mentre el sol brilla per reformar la teulada, però la situació política no és l’òptima per a això», ha resumit Arce en relació amb l’adopció de reformes en l’economia espanyola. 

Revisió de l’INE

La revisió a la baixa de les previsions del Banc d’Espanya es produeix una setmana després que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va rebaixar en dues dècimes el creixement del 2018 (del 2,6% al 2,4%) i va actualitzar la sèrie des de 1995, d’acord a una nova metodologia de càlcul de la Comptabilitat Nacional harmonitzada en el context de la Unió Europea.

Aquesta revisió de l’INE va donar com a resultat un menor nivell actual de PIB (uns 6.055 milions  menys) i d’ocupació  (450.400 menys llocs de treball equivalents a temps complet), així com un camí de creixement en els dos primers trimestres del 2019 més suau de l’esperat prèviament.

A més, rebaixa al 2,1% el creixement del PIB acumulat en el primer semestre de l’any, en lloc del 2,35% que es desprenia de les dades l’institut d’estadística publicats al juliol. Segons la nova sèrie, actualitzada, de l’INE, el PIB va créixer el 0,5% en taxa trimestral tant el primer com el segon trimestre de l’any (en lloc del 0,7% i el 0,5% estimat al juliol).

En les seves últimes previsions, publicades el 7 de juny, el Banc d’Espanya va elevar dues dècimes la seva previsió de creixement per al 2019, fins al 2,4%, després de constatar el dinamisme més elevat experimentat en el primer trimestre pel consum de les famílies i la inversió. Per a l’any que ve i el següent va projectar una desacceleració amb taxes d’increment del producte interior brut (PIB) de l’1,9% i de l’1,7%, respectivament.