01 juny 2020

Anar al contingut

comptes financers

Les famílies i les empreses van continuar reduint el seu deute l'any passat

El passiu total es va situar en el 133,4% del PIB; 5,7 punts percentuals menys que fa un any enrere

Les famílies i les empreses van continuar reduint el seu deute l'any passat

Emilio Naranjo

Les empreses i les famílies van continuar reduint el seu deute l’any passat. Així ho reflecteixen els 'Comptes Financers de l’Economia Espanyola', publicats pel Banc d’Espanya.  Els passius d’empreses i famílies van assolir els 1,611 bilions d’euros al final de l’any passat, un 133,4% del PIB i 5,7 punts percentuals per sota de la ràtio de fa un any. Si es desglossa, la de les empreses va equivaler al 74,5% del PIB i la de les famílies, al 58,9%.

Segons el mateix estudi, la riquesa financera neta de les llars espanyoles (fruit de la diferència entre el que tenen i el que deuen) va descendir l’any passat un 2,9% interanual i es va situar en 1,37 bilions d’euros, amb la majoria de recursos en productes gairebé sense retribuir. 

El total d’actius financers bruts de les llars va assolir un import de 2,15 bilions d’euros, quantia un 1,6% inferior a la comptabilitzada durant l’exercici del 2017.

La disminució es va precipitar en l’últim trimestre de l’any, ja que fins al setembre encara pujava un 1% interanual i la riquesa financera vorejava els 1,38 bilions.

Part del descens es va deure a la mala evolució dels mercats de valors en el tram final de l’any. Tant és així que van acumular depreciacions o pèrdues en el seu patrimoni per valor de 57.000 milions d’euros sobretot per la caiguda de la renda variable, després d’haver acumulat una adquisició neta de 22.000 milions d’euros en actius.

En relació amb el PIB, els actius financers totals de les llars van representar un 178,1% a finals del quart trimestre, cosa que significa 9,3 punts percentuals menys que fa un any.

Efectiu i dipòsits

Per tipus d’inversió, el 41% es trobava en efectiu i dipòsits; en participacions en el capital tenien un altre 25% de la seva riquesa financera, en assegurances i fons de pensions el 17% i en participacions en fons d’inversió un altre 14%.

Les aportacions en efectiu i en dipòsits van ser, precisament, el component que més va incrementar el seu pes en els actius financers de les llars amb un augment d’1,7 punts aquest últim any, mentre que el pes de les participacions en el capital va ser el que més va caure (-2,3 punts).

Les dades proporcionades pel Banc d’Espanya revelen que l’augment de patrimoni en comparativa interanual corre en paral·lel amb el procés de despalanquejament de l’economia.