19 set 2020

Anar al contingut

Mercat de treball

El Banc d'Espanya constata que la reforma laboral no ha reduït la temporalitat

El supervisor considera que persisteix una "excessiva" rotació en l'ocupació malgrat els profunds canvis normatius

El 6,5% de les persones sense ocupació troben feina alhora que el 3,3% de les que ja en tenen, la perden

EL PERIÓDICO

El Banc d'Espanya constata que la reforma laboral no ha reduït la temporalitat

AGUSTIN CATALAN

El Banc d’Espanya creu que el mercat laboral, "malgrat els profunds canvis normatius", continua patint una excessiva temporalitat i rotació en l’ocupació, la qual cosa "incideix negativament no només sobre la productivitat, sinó també sobre la desigualtat dels ingressos laborals".

En un estudi sobre fluxos de creació i destrucció d’ocupació durant la fase de recuperació, ha posat en relleu que "en l’actual expansió no s’aprecien grans canvis en la creació i en la destrucció de llocs de treball respecte a l’observat entre el 2006 i el 2007".

En l’estudi, s’apunta que la proporció d’entrants al mercat laboral que hi accedeixen mitjançant un contracte temporal es va incrementar entre el 2009 i el 2015, evolució que al seu torn va estar acompanyada d’una "important" reducció de les conversions de treballadors temporals en indefinits.

"La taxa de temporalitat de les entrades a l’ocupació no ha mostrat signes de moderació i s’ha mantingut estable en un nivell lleugerament superior a l’observat el 2006", ha apuntat el Banc d’Espanya, que sí que ha assenyalat que s’ha observat un repunt del percentatge de llocs temporals que s’han convertit en indefinits a partir del 2017.

Contractació indefinida

Per al Banc d’Espanya, és convenient potenciar l’atractiu de la contractació indefinida, "sense que això vagi en detriment de la creació d’ocupació". En aquesta línia, ha apuntat que, en els dos processos d’expansió, el mercat laboral ha continuat sustentant-se en l’ocupació amb contractes temporals, mentre la creació de llocs de treball indefinits i les conversions de temporals a indefinits, "que ja eren reduïdes en l’anterior expansió", sembla que han descendit encara més en el període de crisi i la recuperació.

No obstant, ha afirmat que les conversions a indefinits han experimentat un repunt en l’últim bienni.

Probabilitat d’ocupació

El Banc d’Espanya ha assenyalat que la taxa de creació d’ocupació (mesurada com la relació entre els nous llocs de treball en un trimestre respecte de la suma de la població aturada i de la inactiva en el trimestre previ) va presentar una tendència ascendent fins a mitjans del 2017 i va romandre estable des d’aleshores en xifres properes al 6,5%.

No obstant, tot i que la probabilitat que una persona que no està ocupada passi a estar-ho en els tres mesos següents és inferior a l’observat abans de la crisi (8%), el Banc d’Espanya ha apuntat que la diferència es deu al volum més gran de població inactiva i aturada que hi ha en l’actualitat. En termes relatius, la creació d’ocupació és "similar a la dels anys previs a la recessió".

De fet, la institució creu que la intensitat del procés de creació d’ocupació seria fins i tot una mica més gran en la present recuperació si es prengués en consideració que el creixement del PIB és actualment una mica inferior a l’observat en els anys anteriors al començament de la crisi.

Probabilitat d’atur

Respecte als fluxos de transició de l’ocupació a l’atur, s’ha registrat un perfil decreixent d’aquesta variable a partir del 2013, fins a situar-se en el 3,3% a finals del 2018. Aquesta taxa fa referència al quocient entre els que perden la seva feina en un trimestre i el total de persones empleades en el trimestre anterior.

El Banc d’Espanya ha remarcat que, tot i que aquesta taxa és la més reduïda en els últims deu anys, encara és gairebé un punt percentual més gran que el registrat en el bienni 2006-2007. No obstant, si els fluxos de sortida de l’ocupació tinguessin en compte la transició cap a una situació de no ocupació que, a més de l’atur, inclogués la inactivitat, la taxa de destrucció seria similar en l’actualitat a la del període precrisi, apunta l’informe.