Impostos

Missatge de l’Agència Tributària als espanyols amb vivenda en propietat

Queden exempts de pagar l’IRPF si es produeixen certes circumstàncies

A1-170321227.JPG

A1-170321227.JPG / RICARD CUGAT

2
Es llegeix en minuts

Vendre un pis implica assumir unes despeses i ¡cal retre comptes a Hisenda! Un és l’IRPF, avisa Helpmycash, que, a més, explica en quins casos estaràs exempt d’abonar aquest impost a l’Agència Tributària.

Exempció per reinversió en vivenda habitual

Si has venut la teva vivenda habitual i utilitzes els diners per comprar una nova vivenda habitual, pots estar lliure de pagar l’IRPF. Per a això, has de complir una sèrie de requisits:

 La vivenda que vens ha de ser l’habitual. Hi has d’haver residit durant, almenys, tres anys de manera contínua. Si no compleixes aquest requisit, però el canvi de residència s’ha donat donar per causes justificades, pots acollir-te igualment al benefici fiscal.

 La nova vivenda també ha de ser l’habitual Per a això, l’has d’habitar de manera efectiva en el termini de dotze mesos des de la compra o l’acabament de les obres.

 El termini que tens per fer la reinversió és de dos anys. Aquests poden ser tant anteriors com posteriors a la venda.

 Perquè la reinversió sigui total, has de destinar tots els diners de la venda (tenint en compte les despeses) a l’adquisició de la nova casa. Si queda un sobrant, pots acollir-te a l’exempció només de manera parcial.

Exempció per a persones de més de 65 anys

Les persones de més de 65 anys no han de pagar IRPF per la venda de la seva vivenda habitual, independentment de si reinverteixen o no els seus diners en una altra residència. Si la casa que venen és una segona residència, en canvi, hauran de tributar per aquesta, llevat que utilitzin els diners de la venda per constituir una renda vitalícia sota els requisits següents:

 Termini. La contractació de la renda vitalícia s’ha de fer en un termini de sis mesos des de la data de la venda.

 Quantitat. La suma màxima la reinversió de la qual dona dret a disfrutar de l’exempció és de 240.000 euros.

 Freqüència. La renda haurà de tenir una freqüència inferior o igual a un any. A més, aquesta s’haurà de començar a percebre en el termini d’un any des de la seva constitució.

 Comunicació. Has de comunicar a l’entitat asseguradora o al banc que els diners són producte de la venda d’una vivenda i que pretens acollir-te a l’exempció.

Exempció per entregar el pis en dació en pagament

Notícies relacionades

Si vas haver d’entregar la teva vivenda en una dació de pagament perquè no vas poder fer front al pagament de la hipoteca, també pots disfrutar de l’exempció, tot i que és necessari que no en tinguis cap altre bé en propietat la quantia del qual sigui suficient per satisfer la totalitat del deute. 

En aquest cas, per calcular si vas tenir un guany o una pèrdua patrimonial, s’utilitzarà la diferència entre el valor d’adquisició del pis que se cedeix i el valor de transmissió d’aquest. Aquest últim no és més que el valor del deute que s’extingeix amb la dació.