Anar al contingut

DESIGUALTATS A LA COMARCA

El mercat laboral amplia la bretxa de gènere al Baix Llobregat

El 58,2% de les persones parades a la comarca són dones i no hi ha cap població que registri més percentatge d'atur masculí que femení

Les dades de l'Observatori Comarcal mostren que el curs 2017-2018 va ser el que va registrar menys matriculacions femenines en cicles formatius

El Periódico

El mercat laboral amplia la bretxa de gènere al Baix Llobregat

Menys presència de dones en cicles formatius –sobretot tecnològics–, més contractes temporals i a temps parcial per a elles, desigualtat salarial transversal i poques dones en llocs de decisió. En definitiva, més precarietat, més atur, menys salari i menys pensió són els ítems que defineixen la situació laboral de les dones al Baix Llobregat.

Són les conclusions que s’extreuen de l’informe anual sobre Dones en el mercat laboral elaborat per l’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat, que en aquesta quarta edició es planteja si el creixement de l’activitat i l’ocupació que s’està produint a la comarca perpetua o corregeix les desigualtats de gènere.

La resposta, en les dades: el 58,2% de persones parades el 2018 al Baix Llobregat van ser dones (el 57,5% el 2017). De fet, en tots els municipis de la comarca hi ha més dones registrades a l’atur que homes, tot i que la distribució del pes és desigual entre municipis.

Així, les set localitats amb més percentatge de dones a l’atur (més del 60%) són Castellví de Rosanes, Sant Climent, Sant Andreu de la Barca, Abrera, Esparreguera i Viladecans, mentre que les cinc localitats amb menys pes de dones a l’atur respecte al total (50-55%) són Corbera, Sant Just, Cervelló, la Palma i Cornellà.  

Percentatge de dones a l’atur respecte al total per municipis del Baix Llobregat / Observatori comarcal baix llobregat

A més, el percentatge de dones a l’atur augmenta amb l’edat. D’aquesta manera, entre els menors de 20 anys el 42,3% de les persones aturades són dones, mentre que a la resta de franges va elevant-se fins al 61,4% en les persones de 55 anys i més.

Una tendència que continua el primer mes de 2019, ja que segons les dades proporcionades pel mateix organisme, aquest mes de gener la taxa d’atur s’ha situat en el 10,2% al Baix Llobregat, representant el 12,3% en el cas dels homes i el 8,3% en el de les dones, augmentant en tots dos (+229 i +253).

Més contractes a temps parcial

Quant a condicions laborals, l’informe es fa ressò de les dades generals d’Idescat, que reflecteixen que la jornada a temps parcial té nom de dona: un 22% de les ocupades a Catalunya ho està a temps parcial, una xifra que en el cas dels homes representa el 7,1%, tot i que les dades presenten una lleugera millora respecte a le del 2017.

D’altra banda, i tot i que hi ha un percentatge més gran de dones assalariades (89%) que d’homes (80%), el nombre d’homes que treballa per compte propi continua sent gairebé el doble que el nombre de dones (19,6% dels homes davant el 10,3% de les dones), havent experimentat a més un descens en els dos casos.

L’informe mostra així mateix que la rotació laboral és més gran en dones que en homes, i el 2018 és l'any que registra un índex més alt de rotació. A més, les dones presenten proporcions superiors entre els treballadors que registren 3 o més contractes a l’any.

D’altra banda, i acollint-se en aquesta ocasió a les últimes dades proporcionades per l’INE el 2016, l’informe conclou que la bretxa salarial continua perpetuant-se de manera transversal a tots els sectors, edats i ocupacions, i aquell any s'arriba a situar en el 23,4% (6.462 euros anuals menys).

La bretxa de les pensions, del 44%

Una bretxa que existeix també en l’àmbit de les prestacions. Les xifres, que en aquest cas se centren exclusivament en la comarca del Baix, apunten que, el 2018, el 64% dels homes a l’atur cobraven algun tipus de prestació per desocupació, xifra que en les dones no superava el 54%.

En tots els anys analitzats per l’Observatori es constata a més que la cobertura de les prestacions contributives és més gran entre els homes que entre les dones. De les 167.132 persones beneficiessis de pensions contributives a la comarca, el 51,8% són dones. Malgrat aquesta majoria, només el 39,1% de les pensions per jubilació són per a elles.

A més de rebre’n menys, també reben menys quantitat. Així, mentre que la quantitat mitjana de pensions contributives dels homes se situa en els 1.331 euros, en el cas de les dones no supera els 748 euros, dada que dibuixa una bretxa de pensions del 44% a favor dels homes.

Un 13,4% de dones afiliades menys que homes

Segons les dades del Consell Comarcal, al Baix Llobregat hi ha 163.290 dones afiliades a la Seguretat Social, un 13,4% menys que homes. No obstant, el percentatge diferencial ha anat disminuint en els últims anys, en els quals s’ha registrat un creixement progressiu de dones afiliades.

Cornellà, Sant Boi, Castelldefels i Viladecans són els municipis amb més nombre de dones afiliades del Baix Llobregat, mentre que Sant Just Desvern se situa a la cua de la llista. No obstant, cap municipi de la comarca té més dones afiliades que homes, i només dues poblacions tenen menys del 5% de diferencial: Sant Just i Esplugues.

Un diferencial que s’accentua així que augmenta l’edat de les persones afiliades, ja que entre els menors de 30 anys no supera el 7%, mentre que en les persones majors de 55 representa el 22%, tot i que disminueix respecte a anys anteriors.

Creix la taxa de temporalitat en dones

El 2018 va ser l’any amb més contractes nous registrats, amb 132.800 de firmats per dones (43,8%) i 170.410 per homes (56,2%). Tot i que el creixement respecte a l’any anterior és més gran en la població femenina, no ho és en termes generals (respecte al 2008), i continua mostrant una gran diferència entre els dos sexes.

Les noves contractacions reflecteixen a més el predomini de la temporalitat entre les dones, sector de la població en el qual el 2018 va augmentar la taxa de temporalitat per segon any consecutiu (del 42,5% al 44,4%), malgrat que el nombre de contractes temporals van ser majoritàriament registrats per homes –tot i que aquests baixen, del 57,5 el 2017 al 55,6 el 2018.

Per municipis, en 9 de les 30 localitats del Baix els contractes registrats per dones el 2018 se situen per sobre dels registrats per homes -Corbera, Esplugues, Sant Andreu de la Barca, Begues, Sant Joan Despí, Castellví de Rosanes, Torelles, Viladecans i Castelldefels, mentre que Abrera i el Papiol són els municipis amb menor percentatge de contractes femenins.

Contractes registrats per dones respecte al total per municipis del Baix Llobregat / OBSERVATORI COMARCAL BAIX LLOBREGAT

En gairebé la meitat (11 de 30) de poblacions, els contractes temporals van ser més comuns en dones que en homes, encapçalen la llista Esplugues (58%), Corbera, Begues i Sant Andreu de la Barca (55,8) i la tanquen Sant Esteve Sesrovires (34%), la Palma de Cervelló, el Papiol i Abrera (28%).

Menys dones en cicles formatius

Però la bretxa de gènere no s’observa exclusivament en l’àmbit laboral. A nivell formatiu, l’informe conclou que continua existint, i a més es perpetua, una segregació per raons de gènere tant pel tipus d’estudis com per la branca d’aquests. Així, el curs 2017-2018 registra el menor pes de dones matriculades en cicles formatius a la comarca, tot i que el percentatge de dones universitàries continua sent més gran que el d’homes.

Una tònica encara més visible en la temàtica d’aquests estudis, ja que la presència de dones en cicles formatius tecnològics és testimonial i, de fet, ha disminuït, de la mateixa manera en què ho ha fet en els d’informàtica i comunicacions, on les dones han passat de ser el 16,2% de les matriculades el 2003 a ser el 5,5% el 2017.

Els cicles formatius amb més presència femenina continuen sent els d’imatge personal (91,5%), serveis socioculturals i a la comunitat (86,1%) i els de l’àmbit de la salut (77,6%), fet que denota aquesta feminització de determinats sectors i professions.   

Unes dades que des de l’Observatori veuen preocupants, a causa precisament que no són noves, ja que són “dades que ja es mostraven negatives en anteriors edicions de l’informe i que aquest any empitjoren, ampliant la bretxa de gènere”, cosa que demostra “que encara som molt lluny d’aconseguir la igualtat entre dones i homes”.