JUSTÍCIA

Solucions sense jutges, més ràpides i menys traumàtiques

El Govern promou la mediació en la resolució de conflictes com a via alternativa a la judicial

Solucions sense jutges, més ràpides i menys traumàtiques
Es llegeix en minuts

El Govern de la Generalitat fomenta la mediació com a mètode de prevenció, gestió i resolució de conflictes. Es tracta d’un mecanisme que té un alt percentatge d’èxit i que pot evitar les conseqüències traumàtiques de passar pels tribunals.

Més ràpid i econòmic que anar al jutjat

En la mediació, poden arribar tota mena de conflictes: familiars –com separacions, divorcis, cura i atenció de les persones grans, adopcions o acolliments, designació de tutors, règim de visites, qüestions econòmiques derivades de la tutela, herències, pensió per aliments; problemes entre veïns; diferències socials o culturals sorgides de la convivència ciutadana; conflictes relatius a lloguers o reclamacions de quantitat; i disputes en l’empresa familiar, entre fundacions o associacions, entre d’altres.

En l’àmbit de la família, per exemple, el procés per resoldre un cas per la via judicial es pot arribar a allargar fins a dos anys –depenent de la congestió del jutjat– i, a més, s’ha de fer davant els honoraris d’advocats i procuradors. En canvi, la mediació pot escurçar aquest procediment i resoldre’l en un termini que se situa entorn dels quatre mesos, amb un màxim de sis sessions, i amb un cost de 40 euros per sessió i persona implicada.

L’Administració de justícia també facilita mediadors d’ofici gratis en els casos en què es justifiqui la falta de recursos econòmics. Resoldre un conflicte mitjançant la mediació, per tant, és més ràpid, econòmic i ha menys cost emocional d’acudir al jutjat.

Exemple de mediació

/ El Periódico

Acord satisfactori en el 50% dels casos

La meitat de les mediacions finalitzades l’any passat van acabar amb un acord satisfactori per a les dues parts. En xifres absolutes, l’any 2019 van arribar al Centre de Mediació de Catalunya, òrgan adscrit al Departament de Justícia, 2.822 sol·licituds de mediació (un 89% d’expedients relacionats amb assumptes de família i un 11% d’expedients relacionats amb altres assumptes del dret privat). Del total de sol·licituds rebudes, un 81% van arribar a iniciativa de les parts interessades, mentre que un 19% van ser derivats pel jutge.

Més diàleg, menys togues

El mediador és un professional que treballa amb imparcialitat, neutralitat i confidencialitat. La seva feina és ajudar les parts en conflicte a trobar consensos i, per tant, afavorir un millor clima entre les persones en disputa. Això és especialment important en aquells supòsits en els quals hi ha menors involucrats, que poden patir les conseqüències dels enfrontaments judicials entre els seus pares.

També es tracta, per tant, de fomentar unes relacions familiars adequades després de situacions de crisi i vetllar per la protecció dels fills petits, preservant-los de la judicialització dels conflictes entre els adults.

La mediació, una eina desconeguda però efectiva

Segons dades de la Unió Europea, menys d’un 1% dels conflictes civils i mercantils es resolen per aquesta via. A Catalunya, un 60% de les persones que reben una sessió informativa sobre la mediació acaben sol·licitant aquest procediment, i d’aquests, un 50% finalitza amb un acord satisfactori.

Per incrementar aquestes xifres, el Govern aposta per l’enfortiment d’una xarxa institucional amb diversos operadors implicats en la mediació, com l’Administració de Justícia, els col·legis professionals i altres corporacions públiques, com cambres de comerç o universitats.

Una nova norma per fomentar la cultura del diàleg

Et pot interesar

Davant els avantatges d’aquest mètode i les dades que ho corroboren, el Parlament de Catalunya va aprovar al juliol una llei impulsada pel Govern per fomentar la mediació davant la via judicial. Es tracta de la llei 9/2020, que permet que els jutges puguin forçar una sessió de mediació en conflictes familiars, com separacions i custòdies de fills, abans d’anar a judici. La norma també emplaça el Govern a elaborar un pla de polítiques públiques de caràcter general per a la prevenció, gestió i resolució de conflictes.

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament de Justícia.

Temes:

Família Divorci