Jordi Armadans

Director de Fundació per la Pau (Fundipau) i membre d'ICAN