J. Oriol Rusca

Degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona