Carles Soliva

Vocal de la comisisó de protecció dels drets dels animals del col·legi d’advocats de Barcelona