Carles Ramió

Catedràtic de Ciència Políticai de l'Administració (UPF)