diccionari

L’ABC de la hipoteca

  • Termes com ‘TAE’ o ‘euríbor’ són clau per entendre un crèdit que ens lliga al banc gairebé de per vida

L’ABC de la hipoteca

Unsplash

3
Es llegeix en minuts
Lidia Álvarez Vellido
Lidia Álvarez Vellido

Redactora del suplemento 'actius'

ver +

Fa un any, la Jennifer i el Jorge van decidir comprar una vivenda i, amb això, entrar en l’aventura de contractar una hipoteca. «Molt preguntar a Google, a amics i familiars. És més, vam perdre una de les cases que ens agradaven per això. No ens ficaríem en una hipoteca sense saber absolutament res», afirma el madrileny de 29 anys, i reconeix que part de l’elecció la va deixar en mans del gestor del seu banc: «Vaig haver de confiar en ell, encara que me n’havia informat molt, hi havia qüestions que no aconseguia entendre». 

El seu cas no és aïllat. La dificultat per contractar productes financers a Espanya a causa de la falta d’educació en aquest àmbit i al desconeixement d’aquests temes és més comuna del que sembla. Així ho demostra l’última enquesta d’ING, en què sis de cada deu espanyols reconeix tenir dificultats per comprendre la documentació bancària, un percentatge que ascendeix al 62% si parlem de la paperassa de contractació d’una hipoteca.

Notícies relacionades

Igual que aquesta parella, dels enquestats que confessen tenir dificultats per interpretar la documentació bancària, un 25% assegura que tot i que ho arriba a entendre, hi ha d’invertir temps i esforç. Al seu torn, el 19% indica que, malgrat rebre informació, sent que no sempre resol els seus dubtes, sobretot quan estan relacionats amb la contractació d’hipoteques i assegurances.

Santos González, president de l’Associació Hipotecària Espanyola, destaca dues qüestions fonamentals a interioritzar: la quantitat que es demana i el termini en què es pagarà, ja que la combinació d’aquests dos elements «serà el que determini la quota mensual, una quantitat que s’ha d’adaptar a la situació econòmica de cada persona». Per això és important familiaritzar-se amb paraules com: 

  • Tipus d’Interès Nominal (TIN): Aquest és «el preu que paguem per un préstec, és a dir, els diners que hem de pagar al banc pel capital prestat», afirmen des de Banco Santander. 

  • Taxa Anual Equivalent (TAE): Segons explica BBVA, en aquest indicador s’inclouen, a més del TIN, totes les despeses i comissions de l’operació. El banc adverteix que en el cas de les hipoteques aquesta TAE no inclou costos com els de notari, algunes despeses que han d’abonar-se a tercers o les que es puguin derivar d’assegurances o productes vinculats al crèdit. 

  • Tipus fix, variable o mixt: El tipus d’interès és el percentatge que cobra l’entitat financera al client per deixar-li diners i s’aplica sobre el capital prestat. En el cas del fix, des d’Adicae expliquen que es tracta d’un interès que no varia al llarg de la vida del préstec, mentre que el variable sí que canvia amb el temps i «suposa addicionar un diferencial a un índex de referència», com pot ser l’euríbor. En el cas del mixt, durant un primer període inicial, per exemple el primer any, s’aplicarà un tipus fix i posteriorment passarà a ser variable.

  • Euríbor (Euro InterBank Offered rate): Des de l’Observatori Hipotecari d’Adicae expliquen que és l’índex de referència que representa el tipus d’interès que un banc paga com a taxa quan un altre li deixa diners. Aquest és índex de referència que apliquen la majoria d’entitats tot i que a Espanya també hi ha l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH). 

  • Productes vinculats: Des de l’Observatori Hipotecari d’Adicae els defineixen com a aquells serveis que la mateixa entitat proporciona i que considera com a accessoris al préstec. Alguns exemples en són les assegurances vinculades, les targetes de crèdit o els plans de pensions. 

  • Sistema d’amortització: Marca l’estructura de pagaments de la hipoteca, és a dir, la forma en què es tornaran els diners. Segons ING, a Espanya el més comú és el sistema francès, caracteritzat per ser «un sistema de quotes constants, és a dir, es paga la mateixa quantitat cada mes».

  • Cancel·lació anticipada: Consisteix a avançar el deute pendent abans que acabi el termini establert a l’escriptura. Aquí, des de HelpMyCash recorden que aquesta cancel·lació total o parcial de la hipoteca «permet estalviar interessos». 

  • Interessos de demora: És el percentatge que s’aplica sobre el tipus d’interès pactat com a penalització quan el deutor es retarda amb el pagament de les quotes. L’última reforma hipotecària estableix que com a màxim es poden sumar tres punts percentuals. Per la qual cosa si els interessos de la hipoteca són de l’1,99%, en cas de no pagar la quota l’interès de demora aplicat pel banc no podria superar el 4,99%.

Temes:

Hipoteques