Segons la DGT

Així has de creuar un pas de vianants en patinet o bicicleta per evitar una multa de 200 euros

Les persones sobre patinet elèctric o bicicleta deixen de ser vianants

Així has de creuar un pas de vianants en patinet o bicicleta per evitar una multa de 200 euros
5
Es llegeix en minuts

Des de l’última modificació de normativa de circulació, els patinets elèctrics i bicicletes són considerats com a vehicles. Per tant, hauran de seguir la reglamentació que regeix el seu comportament a la via pública. ¿Però què significa això a la pràctica i en què afecta els usuaris dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)?

Prohibit circular per les voreres

En primer lloc, com vehicles, els patinets elèctrics i les bicis –que són els dos mètodes de mobilitat personal més utilitzats– no poden circular per les voreres ni passar per zones per als vianants i túnels urbans.

Tampoc poden circular a més de 25 km/h i el seu conductor està subjecte als mateixos límits d’alcoholèmia que els automobilistes, de manera que podrien fer-te un control de drogues i alcohol en qualsevol moment si els agents ho consideren necessari.

Finalment, cal destacar que també està prohibit l’ús de del mòbil o els auriculars durant la conducció i, per descomptat, és obligatori l’ús de casc.

Preferències i obligacions

Però, on més dubtes existeixen és en les preferències i obligacions dels patinets i bicicletes és als passos zebra. Com el seu nom indica, els passos de vianants són d’ús exclusiu per a vianants, de manera que si un usuari està muntat a la seva bici o patinet creua un pas zebra, està cometent una irregularitat viària, per la qual cosa podrà ser sancionat amb 200 euros de multa.

Però si veuen necessari passar pel pas zebra, hauran de baixar del vehicle i creuar-lo a peu arrossegant la bici o el patinet.

D’altra banda, la Direcció General de Trànsit (DGT) ens ho recorda aquesta recent publicació en el seu compte oficial de Twitter:

Passos per a bicis i patinets

De tota manera, la majoria de ciutats han adequat les voreres i calçades per a l’ús de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), habilitant carrils bici i passos preferents d’aquests VMP.

Així, igual que una bicicleta o un patinet elèctric no té dret a creuar per un pas zebra, aquests carrils específics sí els donen preferència sobre la resta de vehicles, de manera que qualsevol cotxe, moto, autobús o taxi, s’haurà d’aturar per deixar-los pas.

El pas per a bicicletes, que també dona preferència als patinets, consta de dues línies transversals discontínues i paral·leles sobre la calçada. En la majoria dels casos són continuació del mateix carril bici, i en moltes ocasions discorren paral·lelament als passos de vianants. En els passos per a bicis, per descomptat, no és obligatori descendir del vehicle per poder-los transitar.

També, la Guàrdia Civil ho ha recordat a través del seu compte de Twitter:

Notícies relacionades

Fins i tot el Ministeri de l’interior posa èmfasi en aquest aspecte, també a través del seu Twitter oficial:

Multes de la DGT als patinets elèctrics

Igual que poden sancionar l’usuari amb 200 euros per creuar un pas zebra a sobre d’un patinet, també existeixen altres multes amb què et poden castigar pel mal ús d’aquests VMP.

  • Si l’usuari es nega a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues serà sancionat com si conduís un altre vehicle. Si sobrepassa la taxa d’alcohol la multa serà de 500 o 1.000 euros. Si dona positiu en drogues serà de 1.000 euros.

  • Utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix un VMP està prohibit. Segons l’article 12.2.5B del Reglament General de Circulació, conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació es pot sancionar amb 200 euros.

  • Segons l’article 12.2.5A del Reglament General de Circulació, conduir fent servir els cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so suposa una multa de 200 euros.

  • En el cas que l’Ordenança reguli l’ús obligatori del casc, els agents de Trànsit podran sancionar amb una multa de 200 euros aquells usuaris que incompleixin la normativa i a més procediran a la immobilització del VMP.

  • Segons l’article 121 del Reglament General de Circulació, està prohibida la circulació de qualsevol vehicle per les voreres, de manera que els VMP tenen totalment prohibit circular per la vorera i les zones per als vianants. No complir aquesta norma suposa una multa de 200 euros.

  • Els VMP i la resta de vehicles lleugers propulsats elèctricament únicament es poden utilitzar per una persona, de manera que la circulació de dues persones en VMP és sancionable amb 100 euros de multa.

  • Segons l’article 3.1 del Reglament General de Circulació, circular sense enllumenat ni peces o elements reflectors és considerat conducció negligent, ja que l’usuari no adopta la diligència necessària per ser vist per la resta de conductors de la via i es posa en perill. La sanció corresponent és de 200 euros.

  • Les ordenances municipals són les que estableixen les prohibicions relatives a les parades i estacionaments dels VMP. La DGT advoca perquè la vorera sigui del vianant, tot i que la seva regulació és exclusivament municipal.

  • Les infraccions comeses per conductors menors de 18 anys recauran sobre els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet dels menors.

  • Posar en circulació vehicles que aparentment ofereixen prestacions superiors a un VMP, és a dir, que superen els 25 km/h, i no compleixen els requisits del Reglament número 168/2013, suposa una sanció econòmica de 500 euros a més de la immobilització del vehicle. Passa el mateix amb els VMP que han sigut manipulats per alterar la seva velocitat o les seves característiques tècniques.