Senyalització

Canvis de la DGT el 2023: adeu a aquest distintiu tradicional que portaven tots els cotxes

Dispositiu V16: ¿què és i des de quina data serà obligatori portar-lo?, segons la DGT

La multa que et pot caure per portar l’ambientador penjat del retrovisor

Canvis de la DGT el 2023: adeu a aquest distintiu tradicional que portaven tots els cotxes
2
Es llegeix en minuts

El nou senyal V-16, de color groc, que substituirà els triangles de presenyalització de perill, serà obligatori el 2026 i fins a aquesta data podra ‘conviure’ amb l’actual sistema, així ho estableix el reial decret aprovat fa més de dos anys pel Consell de Ministres.

A proposta del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Govern va donar llum verda a un reial decret que, a més, regula els serveis d’auxili a vies públiques amb l’objectiu últim de garantir la seguretat del sector, en el qual uns 11.000 vehicles efectuen diàriament nombroses operacions d’ajuda i rescat que comporten un alt grau de perillositat. La seva redacció, en la qual han col·laborat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; el d’Indústria, Comerç i Turisme, i el de Defensa, implicarà modificacions en el Reglament general de vehicles i en el de circulació.

Operaris morts a la carretera

El Govern ha recollit les demandes del sector, que des del 2017 ha patit la mort de més de 15 operaris a la carretera. Amb aquest objectiu, el reial decret recull les mesures que hauran de complir aquests serveis d’auxili a vies públiques, a tot el territori nacional, per al rescat d’un vehicle que, per avaria o accident, no pugui continuar circulant.

Del seu àmbit d’aplicació en queden exclosos els serveis de conservació i explotació dels titulars de les carreteres quan hagin de dur a terme aquestes operacions, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, les Forces Armades o els serveis d’emergències que prestin aquests serveis amb els seus propis vehicles.

Flux de trànsit

Com a norma general, l’operació d’auxili a la carretera (reparació o retirada) s’haurà de fer de la manera més segura possible per a tots els usuaris de la via, mai al costat contigu al flux de trànsit.

Els operaris hauran de comunicar per mitjans telemàtics a l’autoritat competent en matèria de trànsit el geoposicionament del vehicle detingut per a la seva publicació al Punt d’Accés Nacional en matèria de trànsit i mobilitat. Quan així actuïn, els vehicles d’auxili tindran preferència de pas i podran estacionar a la via pública per efectuar l’operació corresponent.

Els operaris encarregats de l’operació hauran de tenir els coneixements necessaris per fer-la i hauran d’utilitzar els equips de protecció individual previstos en la normativa sectorial d’aplicació.

Triangles

El reial decret substitueix l’anterior dispositiu de senyalització de perill consistent en dos triangles col·locats davant i darrere del vehicle immobilitzat per un dispositiu lluminós de color groc que es col·locarà a la part més alta possible del vehicle immobilitzat, que serà obligatori a partir de l’1 de gener del 2026.

Notícies relacionades

Aquest nou senyal garanteix la seva màxima visibilitat i comunicarà la seva activació, desactivació i geoposicionament al Punt d’Accés Nacional en matèria de trànsit i mobilitat, fet que aportarà més seguretat. La col·locació dels triangles comporta haver de sortir del vehicle per col·locar-los.

A més, el reial decret crea el senyal V-27, un ‘triangle virtual’ que s’activarà en el sistema d’a bord del vehicle per advertir de la presència d’un perill pròxim. La seva incorporació al vehicle serà voluntària i només serà per als vehicles connectats per mitjans telemàtics amb el Punt d’Accés Nacional en matèria de trànsit i mobilitat.