Aquests són els tràmits que arriben després de la defunció d'una persona estimada: tot el que has de saber

El testament, el Certificat de Defunció o sol·licitar les prestacions de supervivència són els més bàsics

Áltima, empresa funerària líder a Catalunya, té un servei de gestoria que s'encarrega de tramitar totes aquestes qüestions

La defunció dun ésser estimat sempre va acompanyat de tràmits burocràtics

La defunció dun ésser estimat sempre va acompanyat de tràmits burocràtics / Cedida

3
Es llegeix en minuts
Pep Canals

La mort d'un ésser estimat és sempre un plat de mal gust. És igual l'edat o les condicions de la defunció… Es tracta d'una situació amb una alta càrrega emocional que afecta sempre l'entorn de la persona difunta. Però, a més de l'impacte emocional, es tracta d'una situació que sempre va acompanyada de tràmits burocràtics i administratius inevitables.

Una d'aquestes gestions és el testament. Aquest document, amb una llarga tradició històrica des de l'antiguitat, és una declaració en la qual la persona morta disposa el destí dels seus béns a favor d'un o més hereus, a més d'establir també llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.

“És un tràmit recomanable i que es pot dur a terme de forma molt àgil. El millor és, tractant-se d'una gestió amb implicacions legals i fiscals, dur-ho a terme de la mà d'un professional”, expliquen des d’Áltima, empresa funerària amb més de 300 anys de tradició familiar, que ofereix serveis de gestió administrativa a les famílies perquè assessorar-les sobre aquestes qüestions amb totes les garanties.

Tràmits com el testament són inevitables /

Cedida

Qui fa un testament?

El més habitual és fer-lo davant d’un notari, encara que també és possible fer-lo de manera hològrafa, és a dir, quan el testador escriu de pròpia mà el testament vàlid, fent constar el lloc i la data d'atorgament. Aquest document és vàlid si es presenta davant d’un jutge en un temps de quatre anys després de la seva defunció.

“Hi ha qui afirma que fer un testament és un acte d'amor. Evita conflictes familiars i assegura que es compleixi allò que volia la persona difunta per als seus hereus. A més, també pot servir com a eina per a protegir fills menors d'edat, ja que permet nomenar tutors”, asseguren des d’Áltima.

Altres tràmits després de la defunció

Un dels primers tràmits és el Certificat Mèdic de Defunció, un document que serveix per a certificar davant el registre civil del municipi la defunció. Una vegada fet aquest pas, el registre s'encarrega d'expedir el Certificat Literal de Defunció, que servirà per a validar la resta de gestions.

En els següents tres mesos també s'han de tramitar les pensions de supervivència, com la de viduïtat; cursar baixes en bancs o qualsevol altre servei, a més d'aconseguir el Certificat d'Últimes Voluntats per a acceptar l'herència.

Serveis de gestoria oferts per Áltima

Notícies relacionades

“L'assumpció d'aquests tràmits per part de la família pot fer encara més difícil el moment”, apunten des de la funerària, que compta amb un servei de gestoria amb professionals que treballen per resoldre tots aquests tràmits. Per exemple, en el cas del Certificat Mèdic de Defunció, els professionals d’Áltima s'encarreguen d'aconseguir-lo i lliurar-lo davant del registre civil. Tot això, amb l'objectiu d'ajudar les famílies a començar el dol sense tants maldecaps.

Áltima disposa d'un servei de gestoria per a ajudar a les families /

Cedida

Entre els tràmits que l'empresa funerària gestiona, es troben:

  1. Partida literal de defunció. Document oficial que acredita la defunció de la persona

  2. Certificat d'Últimes Voluntats. Document que acrediten si el difunt va atorgar testament i davant quin notari

  3. Certificat de Cobertura d'Assegurança de Vida / Accidents.

  4. Sol·licitud de Prestacions de Supervivència (només prestacions contributives): Viduïtat / Orfandat.

  5. Sol·licitud d’auxili per defunció.

  6. Confirmació Baixa prestació de la seguretat social.

  7. Pressupost de costos fiscals i administratius.

  8. Orientació jurídica.

  9. Sota pressupost: Acceptació d'Herència, Liquidació d'impost de successions i plusvàlues municipals, Inscripció en els registres de la propietat, Canvi de nom vehicles davant la DGT, Tramitació cobro assegurances de vida Mediació successòria, reclamació drets legitimaris, etc.