El Govern aprova el decret que obliga els ajuntaments a fixar zones de baixes emissions a partir de l’1 de gener

  • La majoria dels 149 municipis afectats, els que tenen més de 50.000 habitants, s’havien escudat en la falta d’aquesta norma per no establir les àrees de restricció del trànsit

El Govern aprova el decret que obliga els ajuntaments a fixar zones de baixes emissions a partir de l’1 de gener
3
Es llegeix en minuts
Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el reial decret que regula les zones de baixes emissions (ZBE) i que inclou mesures com restringir l’accés de vehicles, fomentar el transport col·lectiu i els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Les ZBE hauran de ser fixades –abans de quatre dies, l’1 de gener del 2023– pels 149 municipis que tenen més de 50.000 habitants. La majoria havien demanat una moratòria emparant-se precisament en l’absència d’aquest decret.

Les ZBE van quedar establertes en la llei de canvi climàtic i transició energètica, que ja recollia que els municipis amb aire contaminat hauran d’adoptar, entre altres mesures, plans de mobilitat urbana sostenible per reduir les emissions de gasos contaminants.

Al principi, el ministeri no contemplava aprovar un reial decret i considerava que amb les directrius de la llei ja era suficient. Tanmateix, diversos revessos judicials contra les ZBE de l’àrea metropolitana de Barcelona i altres ciutats l’han portat a elaborar una norma per brindar més seguretat als ajuntaments davant les denúncies que es presentin als tribunals.

Incompliment massiu

L’incompliment de la llei de canvi climàtic podria ser massiu. A penes el 13% dels 149 municipis afectats arribarien a temps per tenir en marxa les seves ZBE al gener. Molts ajuntaments s’escudaven en la manca d’aquest reial decret per no complir amb la llei i d’altres oferien interpretacions lliures sobre la data en la qual estaven obligats a posar-les en marxa.

Tanmateix, des d’avui, el reial decret ja estableix els requisits mínims homogenis que hauran de complir els municipis afectats, mentre obliga els nuclis urbans de més de 50.000 habitants a fixar objectius de reducció d’emissions per al 2030. El Ministeri per a la Transició Ecològica va elaborar amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) unes directrius per a la creació de ZBE que poguessin fer servir les entitats locals com a guia per a la seva implantació i que van ser presentades el 19 de novembre del 2021.

Les ZBE podran establir mesures de caràcter continu o temporal com ara restriccions d’accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle, segons la classificació dels vehicles pel seu nivell d’emissions d’acord amb el que estableix el Reglament General de Vehicles vigent.

Directrius de l’OMS

El reial decret estableix com a finalitat última l’objectiu de complir amb la versió actualitzada de les Directrius de l’Organització Mundial de la Salut sobre la qualitat de l’aire, publicades el 2021, i que recullen els nivells de qualitat de l’aire recomanats per a la protecció de la salut pública.

Respecte als objectius de mitigació del canvi climàtic, el reial decret aprovat assenyala que els municipis hauran de definir objectius quantificables de reducció d’emissions per al 2030 i que siguin coherents amb el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima per a la reducció de l’ús del vehicle privat de motor davant la resta de mitjans de transport.

En cas que es compleixin els límits de contaminació, la norma hi permet l’accés excepcional de vehicles contaminants per raons justificades, com per exemple els que presten serveis públics bàsics com, entre d’altres, els d’emergències o la recollida d’escombraries.

Coordinació administrativa

La norma preveu també la necessitat de coordinació i cooperació permanents entre administracions, singularment als territoris insulars, àrees metropolitanes i en consideració a la distribució urbana de mercaderies.

Així mateix, recull la necessitat de facilitar mesures de participació dels diferents agents socials i de senyalitzar les zones de baixes emissions.

A més, els municipis hauran de facilitar la instal·lació de punts de recàrrega o subministrament de combustibles nets com l’hidrogen, així com introduir accions complementàries dins del sector de l’edificació, com la substitució de sistemes de calefacció, rehabilitació energètica eficient i foment de sistemes de climatització sense emissions.

Notícies relacionades

De la mateixa manera, es podran incorporar intervencions en zones urbanes de caràcter adaptatiu, com les orientades a atenuar l’efecte d’illa de calor o l’augment de zones verdes urbanes amb espècies adaptades.

Finalment, el reial decret inclou un règim sancionador que incorpora un període transitori de quatre anys per a l’adaptació a la nova norma dels projectes de ZBE establertes anteriorment a la seva entrada en vigor.