El curs que ve

Educació permetrà que els alumnes aconsegueixin el títol de Batxiller amb un suspens

 • Aquest esborrany ha sigut remès a les comunitats i desplegaria la ‘Llei Celaá’, aprovada el desembre del 2020

La ministra de Educacion Isabel Celaa durante una sesion plenaria en el Senado en Madrid (Espana) a 23 de diciembre de 2020 El Senado cierra este ano 2020 con el pleno de hoy en el que se debate y vota el proyecto de ley de reforma educativa conocida como Ley Celaa La Camara Alta no tiene previsto desarrollar mas plenos hasta el mes de febrero ya que enero se considera como mes inhabil aunque se podria convocar una sesion extraordinaria en el caso de ser necesario  23 DICIEMBRE 2020 Eduardo Parra  Europa Press 23 12 2020

La ministra de Educacion Isabel Celaa durante una sesion plenaria en el Senado en Madrid (Espana) a 23 de diciembre de 2020 El Senado cierra este ano 2020 con el pleno de hoy en el que se debate y vota el proyecto de ley de reforma educativa conocida como Ley Celaa La Camara Alta no tiene previsto desarrollar mas plenos hasta el mes de febrero ya que enero se considera como mes inhabil aunque se podria convocar una sesion extraordinaria en el caso de ser necesario 23 DICIEMBRE 2020 Eduardo Parra Europa Press 23 12 2020 / Eduardo Parra

1
Es llegeix en minuts

El Ministeri d’Educació i FP té previst que per al pròxim curs 2021-2022 els alumnes puguin obtenir el títol de Batxillerat amb una assignatura suspesa, segons consta en el projecte de Reial Decret pel qual es regula l’avaluació i les condicions de promoció de l’Educació Primària, Secundària i Batxillerat, així com les condicions de titulació a Secundària i Batxillerat, per al curs 2021-2022.

Aquest esborrany del Ministeri, al qual ha tingut accés Europa Press, i que ha sigut remès a les comunitats autònomes, desplegaria la nova Llei educativa (la LOMLOE, també coneguda com a ‘Llei Celaá’), aprovada el desembre de l’any passat.

Notícies relacionades

La Llei estableix que per obtenir el títol de Batxillerat serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos, però obre la possibilitat que l’equip docent pugui decidir que un alumne obtingui el títol si es dona el cas que tingui una assignatura suspesa. Per a aquests casos, s’hauran de complir els següents requisits: que l’estudiant no hagi faltat a classe de manera continuada i de manera injustificada i que hagi arribat als objectius i competències vinculats al títol.

Així, aquest projecte de Reial Decret vindria a confirmar les línies generals de la nova Llei, al permetre que l’alumnat pugui obtenir el títol de Batxillerat amb una assignatura suspesa. Però també imposa les mateixes condicions que la Llei, a més d’unes altres dues: que l’alumne s’hagi presentat a totes les proves i realitzat tota l’activitat necessària per a la seva avaluació, inclosa la de la convocatòria extraordinària; i que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa sigui igual o superior a un 5. El document precisa que l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat serà «contínua i diferenciada» a Batxillerat segons les diferents matèries.