Sota patent

El CSIC obté un nanomaterial que elimina el coronavirus i és aplicable en mascaretes i teixits

Es basa en nanopartícules de coure que bloquegen les proteïnes funcionals del SARS-CoV-2, en especial la proteïna ‘spike’, que permet al virus infectar les cèl·lules

3
Es llegeix en minuts

Un equip d’investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha desenvolupat un nou nanomaterial, format per nanopartícules de coure, que inhibeix les proteïnes del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la Covid-19, i en bloqueja la propagació. El material, que ja ha sigut protegit mitjançant patent, és aplicable en recobriment de mascaretes quirúrgiques, en teixits de protecció d’ús hospitalari, i en recobriment de superfícies de contacte, com ara baranes i poms en el transport públic. Els investigadors estan estudiant el seu desenvolupament industrial per portar-lo al mercat.

«Aquesta nova tecnologia consisteix en unes nanopartícules que interaccionen sobre les proteïnes del coronavirus modificant-les a través d’un mecanisme d’oxidació i bloquejant la seva capacitat per infectar les cèl·lules humanes», explica l’investigador José Miguel Palomo, que ha liderat el desenvolupament, al capdavant del grup de Química biològica i Biocatàlisi de l’Institut de Catàlisi i Petroleoquímica del CSIC (ICP-CSIC).

Aquest nou material és molt eficient inhibint les proteïnes funcionals del SARS-CoV-2, especialment la proteasa 3CLpro (que intervé en el procés de replicació del virus) i la proteïna spike (la que permet l’entrada del virus a les cèl·lules humanes), segons ha demostrat l’equip de Palomo, en col·laboració amb els investigadors Olga Abian i Adrián Velázquez, de l’Institut d’Investigació Sanitària d’Aragó (IIS Aragó), Institut Aragonès de Ciències de la Salut (IACS) i la Universitat de Saragossa.

«Aquestes nanopartícules de coure estan homogèniament distribuïdes embegudes sobre una matriu proteica, generant així un material biocompatible, que a més permet mantenir les nanopartícules adherides», indica l’investigador.

L’elevada eficàcia viricida d’aquest nanomaterial es deu al fet que el component actiu són nanopartícules de coure de molt petita mida, la qual cosa n’incrementa l’eficiència, i que està formada per espècies de coure amb un únic estat d’oxidació, la qual cosa permet obtenir una alta activitat biològica, no observada fins ara en altres compostos, segons detallen els investigadors.

Els investigadors han confirmat que aquests nanomaterials poden ser utilitzats com a additius de recobriment en diverses superfícies. Aquest material ha sigut provat per al recobriment de mascaretes quirúrgiques homologades de polipropilè, i tela de cotó (bates). «Això és de gran interès, ja que permetria disposar d’un nou tipus de mascaretes efectives amb inactivació directa davant el SARS-CoV-2, a més d’impedir-ne la transmisión per barrera mecànica (filtració), i a més permetria comptar amb agents tèxtils de protecció per a ús hospitalari», detallen els investigadors.

El nou material també s’ha aplicat amb èxit sobre materials metàl·lics (acer i ferro), de manera que pot ser utilitzat com a material per a recobriment de superfícies de contacte, tant baranes com poms, per al seu ús per exemple al sector del transport públic, indiquen els científics.

Aquest nanomaterial, a més, és extremadament estable: conserva la seva estabilitat fins i tot a temperatures molt elevades (>80ºC), fet que assegura la seva utilització a temperatures de fins a 50-60ºC amb extrema fiabilitat (per exemple, en reutilització de mascaretes).

Notícies relacionades

El coure presenta avantatges davant altres metalls descrits com a antimicrobians com la plata, a més de l’òbvia diferència de preu; el coure és més eficaç en un conjunt més ampli de condicions i fins i tot es veu reforçat per condicions que redueixen l’eficàcia de la plata. Si bé la plata es comporta bé en condicions càlides i humides, la seva eficàcia disminueix juntament amb la temperatura ambient. El coure, d’altra banda, manté la seva eficàcia en un rang de temperatura i humitat. Juntament amb això, la toxicitat de la plata és 65 vegades més elevada que la del coure, segons l’Agència de Protecció Mediambiental (EPA).

«Estem investigant el desenvolupament del producte en l’escalat i diversos estudis als diferents materials que permetrien la seva implementació al mercat», avancen.