regulació

Consum reforçarà el control de les mascaretes de tela per garantir-ne l'eficàcia

En els últims dies, diversos centres sanitaris han prohibit l'accés a les seves instal·lacions amb productes d'aquest tipus

Es llegeix en minuts

Europa Press

El Ministeri de Consum ha iniciat el procediment per reforçar la regulació al comerç de les mascaretes higièniques. Per a això, ja ha remès a consulta pública el text per ampliar els requisits d’etiquetatge, publicitat i control d’aquests productes a fi de garantir que la població sigui conscient de la seva finalitat i característiques.

A Espanya, entre la població sense símptomes de Covid-19 i que no està en contacte amb persones contagiades, s’ha popularitzat l’ús de mascaretes higièniques. Això ha motivat que al mercat hi hagi nombrosos productes d’aquest tipus que, no obstant, «no s’ajusten als requisits mínims de protecció facial», segons Consum. «De fet, en els últims dies, diversos centres sanitaris han prohibit l’accés a les seves instal·lacions amb mascaretes de tela», assenyalen.

Tal com ha advertit recentment la Comissió Europea, la regulació actual fa que, en determinades ocasions, les indicacions, suggeriments, formes de presentació o referències a equivalències «estiguin donant lloc a malentesos sobre el tipus de mascareta que s’està adquirint».

Per això, Consum aposta per un text normatiu que defineixi el concepte de ‘mascareta higiènica’, com a primer pas per endurir la regulació d’aquest producte. Amb això, el Govern reforçarà els requisits d’etiquetatge d’aquests productes, incidint sobre la veracitat de les característiques que indiquin informació sobre rentats i pèrdua d’eficàcia.

Així mateix, es prohibirà la utilització d’inscripcions, signes, anagrames, dibuixos o indicacions que puguin donar lloc a engany sobre el tipus de mascareta que el consumidor està adquirint. Finalment, Consum regularà la utilització i informació del comerç dels filtres que són utilitzats a tall de consumibles i que són intercanviables. Poden comercialitzar-se separadament de les mascaretes higièniques, aspecte que actualment tampoc té una normativa específica.

D’acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (LGDCU), Consum establirà com a infracció l’incompliment de les normes relatives a etiquetatge, envasament i publicitat de les mascaretes higièniques.

Les autoritats de consum de les comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa autonòmica, podran iniciar expedients sancionadors contra les companyies que comercialitzin aquest tipus de mascaretes sense respectar les normes d’etiquetatge i retirar de la circulació els productes.

Et pot interesar

La regulació de les mascaretes higièniques es farà a través d’una Ordre Ministerial amb base en la potestat del Ministeri de Consum per dictar reglaments sobre etiquetatge de productes recollit en la LGDCU.