Guia orientativa

El laberint de les denúncies per ocupació de vivendes

ocupaciones

ocupaciones

1
Es llegeix en minuts
Juan José Fernández / Ricard Gràcia

Quan un ciutadà troba ocupada una vivenda de la seva propietat, tindrà davant una via civil i una altra de penal per recórrer a la justícia. La seva denúncia començarà un recorregut agitat, ple d’obstacles i bifurcacions que, si es complica amb un recurs a l’Audiència Provincial, i depenent de com estiguin d’embussats els seus jutjats, pot allargar-se fins a dos anys

Però abans de començar tot el camí, tindrà sort si la policia aconsegueix identificar aviat els ocupants.

Aquest és un mapa simplificat del ral·li, elaborat sobre les explicacions de policies, advocats i jutges. Tot el camí serà encara més complex si hi han d’intervenir els serveis socials municipals i, sobretot, si hi ha menors en la família ocupa.

Generated by ai2html v0.65.4 - 2020-08-24 10:07 ai file: w-ocupaciones.ai Artboard: 320

EL LABERINT DE LES DENÚNCIES 

PER OCUPACIÓ

Resum simplificat del procés. Pot allargar-se

més amb la intervenció dels serveis socials, 

Fiscalia del Menor o altres organismes

Han entrat 

a la vostra vivenda

¿És una casa vostra?

VIVENDA QUE ES FA SERVIR 

I EN QUÈ ES TENEN LES COSES

NO

¿Hi ha violència 

en les coses?

NO

Violació de domicili 

amb violència

Violació de domicili 

¿Han passat 

menys de 48 hores?

NO

Li preguntaran, però

 no hi ha cap base jurídica.

Truqueu a

la policia

Truqueu a 

la policia

¿Podeu demostrar-ho?

NO

¿Podeu demostrar 

que és casa vostra en 

aquell moment?

NO

Delicte 

flagrant

Demanda 

per la via 

penal

Però la

policia dubta 

i...

(La policia)

(La policia)

entra 

a la casa

no entra 

a la casa per 

inviolabilitat 

del domicili

Desallotjament i 

identificació 

de l’ocupant

La policia 

intenta 

identificar 

els ocupes

ÉS EL MÉS 

INFREQÜENT

Es queden 

A dins i no es deixen 

identificar

Es deixen

identificar

La policia 

patrulla i els 

identifica 

quan els veu 

 pel carrer

VIA PENAL

VIA CIVIL

Denúncia al 

jutjat 

de guàrdia

Denúncia 

al jutjat 

civil

El funcionari dona 

entrada i registre

A repartiment 

(un mes)

A repartiment (un mes)

El jutge obre un  

procés 

contra

«ignorats 

ocupants»

El jutge 

instructor

 obre diligència 

per delicte lleu

Requeriment

El jutge cita 

els ocupes 

I els propietaris 

perquè 

acreditin 

propietat

El jutge dona cinc

dies perquè 

els ocupes 

acreditin el 

títol de 

propietat 

o lloguer

(de 5 a 6 mesos)

Vista i sentència

(de 1 a 3 mesos)

DURADA 

5 dies

(en la majoria 

de casos 

acaba sent 

d’1 a 3 mesos)

DURADA 

DEL PROCÉS

De 7 a 10 

mesos

DESALLOTJAMENT

Si quan surt

la sentència, 

l’ocupa 

se n’ha anat 

i ha ‘venut’ 

la casa 

a un altre ocupa

L’advocat 

de l’ocupa 

recorre a 

l’Audiència 

Provincial

(de 1 a 3 mesos)

!

TORNA A 

COMENÇAR

A repartiment (1 mes)

SENTÈNCIA 

FERMA

(de 3 mesos 

a 1 any)

Font: Elaboració pròpia a partir de les 

consultes a advocats, jutges i policia

Notícies relacionades

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ / RICARD GRÀCIA

End ai2html - 2020-08-24 10:07