18 febr 2020

Anar al contingut

LA FUTURA LLEI DE L'ALCOHOL

El Parlament proposa controls d'alcoholèmia per a menors al carrer

Els joves estarien obligats a 'bufar' si participen en un 'botellon' o consumeixen al carrer

L'informe preveu sancionar els pares i fins i tot la retirada de la custòdia en els casos més greus de reincidència

Manuel Vilaseró

El Parlament proposa controls d'alcoholèmia per a menors al carrer

El consum d'alcohol està prohibit entre els menors de 18 anys. Semblaria el més natural, per tant, que la policia pogués fer servir alcoholímetres per detectar si algú ha incomplert la llei. Una cosa així proposa l'informe que servirà de base per a la futura llei contra el consum d'alcohol en menors, aprovat la setmana passada per una ponència conjunta Congrés-Senat i al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.

No és qüestió d'espantar-se. No es tractaria, en principi, d'establir controls indiscriminats als carrers com passa amb els conductors a les carreteres. Ni tan sols a l'interior els bars. Encara que el document no ho precisa, es desprèn del mateix que l'objectiu seria utilitzar els aparells per poder provar fefaentment la participació d'un menor en un botellon o que de veritat estava consumint alcohol al carrer.

Reticències judicials

Les dues activitats estarien prohibides en la futura llei d'àmbit estatal, “excepte en terrasses i àrees autoritzades”. Ja estan vetades a la majoria de comunitats autònomes i municipis però una de les dificultats amb què han topat aquestes administracions fins ara és que molts jutges aixequen les sancions als menors. Que un policia detecti un nen amb una ampolla de calimotxo al costat no els sembla prou en moltes ocasions per determinar que efectivament ha consumit.

Per això l'informe proposa “habilitar  Forces i Cossos de Seguretat per fer, en menors d'edat, proves d'aire expirat o requisar envasos amb suposat contingut de begudes alcohòliques si hi ha menors consumint i proves de confirmació a demanda”.

Aquest redactat genèric encara es pot precisar dimarts que ve quan la Comissió Mixta Congrés-Senat per a l'Estudi del Problema de les Drogues el sotmeti votació i modifiqui el que els grups estimin convenient. La ponència l'ha aprovat per unanimitat, amb alguns vots particulars i l'abstenció d'ERC i el PNB.

Augmentar les sancions

Amb aquest material probatori seria més fàcil executar les sancions, que l'informe recomana “augmentar” tant als menors com als progenitors, preveient, no obstant, “substituir-les per treballs a favor de la comunitat”. També se suggereix “la possibilitat del seu compliment alternatiu mitjançant actuacions formatives en què participin tant els menors com els seus tutors i representants legals relacionant-les amb mecanismes educatius, d'intervenció social”.

L'informe determina que en els casos més greus de reincidència, “on es pugui demostrar una actitud negligent dels pares o mares, amb evident risc per al menor, s'aplicaria la normativa ja existent en l'ordenament jurídic vigent per a la protecció del menor”. És a dir, que podrien quedar afectats els drets de custòdia dels progenitors.

El document també proposa una cosa que sembla d'una lògica aclaparadora però que no està fixat en la llei de Seguretat Viària. Si l'alcohol està prohibit als menors, per als conductors de vehicles menors de 18 anys, ja siguin ciclomotors o bicicletes, la normativa de trànsit hauria d'establir una taxa zero per a ells.

Tancament del local

Els horaris i les condicions de venda s'endureixen en general, encara que les mesures que més criden l'atenció són les fortes sancions que es demanen contra qualsevol local o comerç que vengui o subministri alcohol a menors de manera reiterada, fins al punt que pot arribar a ser clausurat i tot. 

Tampoc en queden exempts els nous canals de venda 'on line', repartiment a domicili o venda ambulant. Tots serien vetats estrictament per al subministrament a menors.

L'informe recull els últims estudis, segons els quals els joves tenen una percepció que és "fàcil" accedir al producte i alhora consideren baix el risc de consumir-lo. Contra aquesta fatídica combinació haurà d'actuar la nova llei, sobretot "amb mecanismes preventius i educatius", però sense renunciar als coercitius.

Contra la tolerància social

Alguns experts que van comparèixer en la ponència es van mostrar "escèptics" sobre la necessitat d'aprovar una nova norma a l'existir legislacions autonòmiques i ordenances locals que regulen les qüestions fonamentals i l'impacte de les quals, però, "no ha sigut l'esperat". Per això l'informe posa l'accent en la necessitat que "qualsevol mesura" a desenvolupar "compti amb uns nivells adequats de coordinació entre els àmbits educatius, familiars, sanitaris, socials i de qualsevol altre àmbit que pogués ser necessari".

L'impacte de l'entrada en vigor de la nova norma també hauria de servir per "sensibilitzar" tota la societat sobre els riscos del consum d'alcohol per part dels menors i disminuir la tolerància social al consum en aquesta etapa vital per al desenvolupament de la persona.