09 jul 2020

Anar al contingut

UN DRET INCOMPLERT

90 dependents moren al dia a Espanya sense haver rebut l'ajuda

A Catalunya el 42% dels beneficiaris encara no tenen la prestació reconeguda

90 dependents moren al dia a Espanya sense haver rebut l'ajuda

IMMA COY

Unes 150.000 persones dependents amb dret reconegut a rebre alguna prestació o servei han mort en els últims cinc anys sense arribar a percebre aquestes ajudes. És a dir, que unes 90 persones moren al dia esperant que es materialitzi el seu dret a una atenció, segons el dictamen de l’Observatori de la Dependència que elabora anualment l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials. En aquest treball també s’ha posat nota a les comunitats: Catalunya suspèn amb un 3,93 i se situa per sota de la mitjana. Les notes més altes són per a Castella i Lleó, amb un 8,93, i la Rioja, amb un 7,86.


    El treball analitza a nivell nacional i per comunitats les dades oficials del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) a 31 de desembre del 2016, quan constaven 1.213.873 persones en situació de dependència reconeguda i 103.238 més que estaven pendents de valoració, fet que significa que el 2,6% de la població necessita suports de més o menys intensitat per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

LLISTA D’ESPERA

D’aquesta població amb dependència reconeguda, i dret per tant a rebre alguna prestació o servei, el 28,69%, 348.309 persones, no estava rebent ajuda de cap tipus, encara que el 35% d’elles, unes 122.000, han sigut diagnosticades com a dependents de grau 2 o grau 3, de manera que tenen necessitats de suport extens i en ocasions continuat.


    No obstant, la taxa de llista d’espera varia en funció de les comunitats autònomes, ja que mentre que a Castella i Lleó només el 0,61% dels dependents reconeguts estan esperant, a Canàries són el 45,22%. Per sobre de la mitjana nacional estan també Catalunya, on el 41,72% dels dependents encara no tenen l’ajuda reconeguda; Aragó, amb el 37,36% esperant; Castella-la Manxa, on la llista arriba al 35,96%; Andalusia, amb el 35,82%; Navarra, on és del 30,75%, i Extremadura, amb el 30,45%.


    En el costat oposat, segueixen Castella i Lleó amb la llista d’espera de dependència més baixa, Ceuta i Melilla, amb el 4,11%; Madrid, amb el 14,42%; Astúries, on la taxa està en el 15,6%, i Múrcia, amb el 16,48%. En els límits de la mitjana nacional hi ha les Balears (21,36%), el País Basc (22,48%), Cantàbria (23,28%), el País Valencià (24,36%), Galícia (26,16%) i la Rioja (27,255), segons l’informe.


    «En els últims cinc anys, s’estima en 150.000 el nombre de persones dependents amb dret reconegut que van causar baixa per mort sense haver arribat a rebre prestacions o serveis. Aquestes persones no van morir per aquesta causa, però sí que ho van fer amb l’expectativa incomplerta d’exercir els seus drets i rebre atencions», denuncia l’observatori.

RETALLADES

També es refereix al pressupost per a l’atenció d’aquests dependents i assenyala que «la retallada acumulada» de l’Administració General en dependència des del 2012 «és de 3.734 milions d’euros, considerant la supressió del nivell acordat, la reducció del nivell mínim i la supressió de les cotitzacions de cuidadores familiars».


    En concret, afirma que el finançament a les comunitats autònomes (nivell mínim i acordat) des del juliol del 2012 fins al desembre del 2016 s’ha reduït en 2.236 milions d’euros. Mentrestant, en les quanties de les prestacions per atencions familiars l’Estat ha deixat d’invertit «gairebé mil milions d’euros», unes retallades que, a més, «van suposar una fase de la paràlisi i retrocés generalitzat del sistema», segons l’observatori.