08 d’abr 2020

Anar al contingut

ALERTA ALIMENTÀRIA

¿Què és el botulisme i quins són els seus símptomes?

La intoxicació es produeix generalment per la ingesta d'aliments mal conservats

¿Què és el botulisme i quins són els seus símptomes?

123RF

El botulisme és una intoxicació causada per la toxina botulínica, una neurotoxina produïda pel bacteri 'Clostridium botulinum'. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es tracta d'una malaltia inusual però és considerada greu i pot arribar a ser mortal. 

La intoxicació és causada generalment per la ingesta d'aliments mal conservats i contaminats amb neurotoxines potents. Encara que la infecció se sol originar amb el consum de menjar, el botulisme també pot ser causat per la contaminació de ferides obertes, o com a efecte col·lateral de l'ús deliberat de la toxina en el tractament de malalties neuromusculars o en cosmètica.

SÍMPTOMES I TRACTAMENT

Els símptomes inicials inclouen fatiga intensa, debilitat i vertigen, seguits generalment per visió borrosa, sequedat de boca i dificultat per empassar i parlar. També es poden presentar vòmits, diarrea, restrenyiment i inflamació abdominal. A més, la malaltia pot arribar a provocar debilitat al coll i els braços, i posteriorment afectar els músculs respiratoris.

Els símptomes -que no són provocats pel bacteri sinó per la toxina que produeix- se solen manifestar entre 12 i 36 hores després de la ingesta (amb un termini mínim de quatre hores i un màxim de vuit dies). En general, la incidència del botulisme és considerada baixa, però la taxa de mortalitat és alta si no es fa un diagnòstic precoç i s'inicia ràpidament el tractament adequat (administració d'antitoxina i atenció respiratòria intensiva). Segons l'OMS, la malaltia pot ser mortal del 5 al 10% dels casos. Per al seu tractament, els antibiòtics no són necessaris (excepte en cas de botulisme per ferides). Tampoc és efectiva la vacuna, i no se sol administrar al no haver-se pogut demostrar la seva eficàcia al 100%. 

EXPOSICIÓ I TRANSMISSIÓ

El 'Clostridium botulinum' és un bacteri anaeròbic, cosa que significa que només es desenvolupa en absència d'oxigen. El botulisme de transmissió alimentària es produeix quan el 'Clostridium botulinum' creix i genera toxines generalment en productes amb baix contingut d'oxigen, conservats a una mala temperatura, indegudament processats, o enllaunats i embotellats a casa.

PREVENCIÓ

Les precaucions per evitar el botulisme de transmissió alimentària es basen en les bones pràctiques d'elaboració, sobretot en la conservació i la higiene. La toxina contaminant es pot prevenir mitjançant la desactivació de les espores bacterianes en els productes termoesterilizats (per exemple, en forns d'esterilització), ja que la pasteurització comercial (productes pasteuritzats envasats al buit, fumats en calent) no sempre és suficient per desactivar el creixement i la producció de toxines.