l'adn de la setmana // PERE Puigdomènech

Maig 68

1
Es llegeix en minuts
PERE Puigdomènech

Aquests dies fa 40 anys de la revolta d'estudiants parisencs que va marcar una època i de la qual en certs aspectes encara som els hereus. Hi ha opinions de tota mena sobre si els seus efectes van ser positius o si tots els mals que patim avui vénen d'aquells fets, però no es pot negar que l'any 68 va influir també en la manera com es feia ciència a Europa.

L'any 68 va tenir molts esdeveniments de portada històrica, com la guerra del Vietnam o l'assassinat deMartin Luther King.Després del maig, va arribar l'agost del 68. A l'Est d'Europa hi havia un altre experiment, l'anomenada Primavera de Praga, en què es provava si el comunisme soviètic podria ser també democràtic. Els tancs russos van acabar amb les esperances. No es parla tant de l'agost del 68 que del maig, però potser els seus efectes van ser més profunds.

Notícies relacionades

Els efectes immediats del 68 a tot Europa per a la ciència van ser canvis en l'estructura dels departaments universitaris i centres de recerca, que es van fer sentir amb força a diferents països europeus. A Espanya, els esdeveniments del Maig del 68 van tenir una influència limitada. En aquell moment els joves estaven immersos en la seva pròpia revolta contra la dictadura. Potser els efectes es van fer sentir a partir del 75, quan els canvis que s'havien produït a les universitats i centres de recerca arreu d'Europa van arribar aquí durant la transició.

El moviment del 68 en departaments universitaris i centres de recerca va fer trontollar les estructures de poder que havien quedat obsoletes. Fer entrar en les institucions un sentiment de llibertat i igualtat, imprescindibles per a tota activitat creativa, ha estat un dels efectes perdurables del moviment. També és cert que en un primer moment es van veure departaments en què tothom decidia de tot, diners, espais o resultats de la recerca, però a poc a poc va ser evident que allò no tenia cap sentit. La ciència per ella mateixa és una activitat jeràrquica i on no té sentit decidir els resultats per votació. Alguns pensen que fins i tot encara ara queden excessos d'aquell temps. Per això potser la discussió del Maig del 68 encara està viva.

Temes:

Maig del 68