21 d’oct 2020

Anar al contingut

CANVI DE PROTOCOL

Madrid deixa de fer PCR als contactes asimptomàtics de nens positius

Les noves normes deixen els tests per qui desenvolupi símptomes

Europa Press

Madrid deixa de fer PCR als contactes asimptomàtics de nens positius

DAVID CASTRO

El nou protocol d’actuació davant l’aparició de casos de Covid-19 a centres educatius de la Comunitat de Madrid recull que no serà necessari fer proves PCR als contactes estrets asimptomàtics a les aules.

«En la situació epidemiològica actual, fer una prova diagnòstica d’infecció aguda als contactes estrets de l’àmbit escolar, en general, no s’indica tret que desenvolupin símptomes», apareix en el protocol. Si bé remarca que, en situacions «d’especial risc», Salut Pública pot indicar que es faci una prova diagnòstica i es podrà fer al lloc que es determini.

En el cas de persones vulnerables, «la valoració de la indicació de prova diagnòstica la farà el metge de família o pediatre». Si el resultat de la prova és negatiu es continuarà la quarantena fins al dia 10. En qualsevol cas, la quarantena s’acabarà als 10 dies de la data de l’últim contacte, quan abans estava establerta en dues setmanes.

Estudi de contactes

Tal com apareix en aquest document, «davant l’aparició d’un cas confirmat s’ha de fer el corresponent estudi de contactes, segons el que estableix l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19 adaptada a la Comunitat de Madrid».

A l’hora de definir qui són els contactes estrets en l’àmbit escolar «es tindrà en compte i es valorarà si s’han seguit de forma efectiva les mesures de prevenció i higiene adoptades al centre educatiu».

Es considerarà brot qualsevol agrupació de tres o més casos amb infecció activa en què s’hagi establert un vincle epidemiològic. Els escenaris d’aparició dels casos de Covid-19 als centres educatius poden ser «molt variables».

El control de la transmissió en aquests escenaris i les actuacions necessàries dependran de factors relatius a l’organització proposada per cada centre educatiu. Alguns d’aquests factors són la separació entre les diferents etapes educatives: infantil, primària, ESO i batxillerat o la presència d’una o diverses línies escolars.

Els centres educatius hauran de comptar amb un Coordinador per a Covid-19, que entre altres funcions tindrà la de comunicació i coordinació amb els professionals de la Direcció General de Salut Pública.

Hi haurà un canal de comunicació entre el centre educatiu, a través del Coordinador Covid-19, i els professionals de la Direcció General de Salut Pública, amb l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les mesures de prevenció, adaptació i protecció necessàries. A més, s’habilitarà un telèfon i un apartat específic a la web de la Conselleria de Sanitat.