reciclatge

Rubí incrementa els nivells de recollida selectiva gairebé un 2% respecte a l'any anterior

Tot i que la majoria de fraccions han augmentat el percentatge de reciclatge, encara hi ha un 61% dels residus que aniran a parar a l'abocador

L'Ajuntament de Rubí s'ha marcat com a objectiu que, el 2025, a la ciutat es recicli el 60% dels rebutjos generats

Rubí incrementa els nivells de recollida selectiva gairebé un 2% respecte a l'any anterior
2
Es llegeix en minuts
El Periódico

El 2019, els habitants de Rubí van generar 34.085 tones de residus, 13.211 (un 38,76%) de les quals van ser de recollida selectiva –fraccions reciclables– i les altres 20.874 tones es van tirar al contenidor de la resta –residus que van a parar, bàsicament, a l’abocador–. La xifra de residus reciclats és lleugerament superior a la de l’any anterior, quan el percentatge va ser del 36,99%.

L’Ajuntament de Rubí s’ha marcat com a objectiu que, el 2025, a la ciutat es recicli el 60% dels residus generats. Es tracta d’un pas més respecte als objectius fixats per la Unió Europea, que estableixen que el 2020 s’haurien de reciclar el 50% dels rebutjos. 

El Pla Local de Residus Municipals de Rubí (PlrR), aprovat inicialment al desembre, és el full de ruta a seguir per fer realitat aquesta meta. És una eina que planifica les estratègies de prevenció, reutilització i gestió de residus que es vol aplicar al llarg del camí, entre els anys 2019 i 2025, i que pretén adequar la gestió dels residus a un nou marc social, tècnic i econòmic.

Els últims anys, Rubí ha anat augmentant el percentatge de recollida selectiva. S’ha passat d’estar per sota del 30% (2016) a assolir el 38,76% l’any passat (el 2017, la taxa es va situar en el 33,26%, mentre el 2018 va ser del 36,99%). 

Malgrat aquesta tendència a l’alça en els índexs de reciclatge a la ciutat, «encara ens queda molta feina per assolir el 60% de residus recuperats el 2025», ha assegurat el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz. «Reciclant més aconseguirem reduir la factura ambiental i econòmica per a la ciutat, per això en aquest mandat farem una evolució del model cap a la corresponsabilitat».

La majoria de fraccions milloren els resultats

A part de la xifra general, també ha augmentat el percentatge de recollida dels diferents tipus. Pel que fa als envasos, s’ha incrementat en un 41,54% respecte a l’any anterior. El paper i cartró i la poda també han experimentat un important repunt, al voltant del 37% cada una. 

L’augment de la recollida d’envasos i de paper i cartró es pot explicar, en part, perquè s’ha anat incrementant la presència de contenidors de les cinc fraccions en bona part de les ubicacions de la ciutat, cosa que facilita la tasca de separació dels residus a la ciutadania.

També s’ha recollit un 14,16% més de residu orgànic – el 2019 es va impulsar una campanya per reduir la presència d’impropis en aquesta fracció, en el marc de la iniciativa ‘Recicla! Posa colors a la ciutat’ –, un 13,40% de vidre i un 7,36% de voluminosos. De fet, el Telèfon Verd ha rebut un 19,25% més de trucades que el 2018 (10.935 en total). En canvi, ha disminuït un 32,38% la recollida de diversos residus especials que s’han d’emportar a la deixalleria.

Notícies relacionades

Segons Andrés Medrano Muñoz, «tan important és la correcta selecció dels residus com el fet de prevenir-ne la generació. Per això, dos dels eixos del Pla Local de Residus fan referència precisament a la prevenció i al consum responsable i a la reutilització». En aquest sentit, es pot destacar que l’any 2019 ha disminuït la generació de residus per habitant i dia, que es va situar en 1,20 kg habitant/dia, un quilo menys que el 2018.

Més notícies de Rubí