Cita amb les urnes

Vot per correu per a les eleccions a Madrid 2021: terminis i com se sol·licita

  • Els electors poden demanar la documentació fins al 24 d’abril i remetre el seu vot fins al 30 d’abril

3
Es llegeix en minuts
El Periódico

La Comunitat de Madrid celebrarà el 4 de maig les seves 12es eleccions autonòmiques. El cens electoral vigent és el que es va tancar amb data 1 de gener de 2021. Tots aquells electors que vulguin sol·licitar el vot per correu han de tenir en compte la següent informació.

¿Quins són els terminis per votar per correu?

Sol·licitud vot per correu: de l’11 de març al 24 d’abril.

Remissió per Oficina del Cens Electoral certificat inscripció cens i documentació electoral per al vot per correu: del 14 d’abril al 27 d’abril.

Remissió per electors de vot per correu a meses electorals: del 14 d’abril al 30 d’abril.

¿Qui pot votar per correu?

Poden votar per correu els electors que en la data de la votació no seran a la localitat on els correspon exercir el seu dret al vot. També poden votar per correu els electors que, per malaltia o incapacitat física no poden personar-se al lloc de votació. Una vegada feta la sol·licitud del vot per correu, no es pot votar presencialment.

¿Com es pot votar per correu?

Amb l’objectiu de reduir el nombre de desplaçaments, es pot sol·licitar el vot per correu de manera telemàtica. No obstant, aquesta possibilitat no impedeix que els electors puguin realitzar aquesta petició de vot presencialment a les oficines de Correus.

També s’ha obert la possibilitat que l’elector pugui entregar el seu vot al personal de Correus en el mateix moment en què se li fa entrega al seu domicili de la documentació per votar per correu. Això li evitarà haver d’acudir a les oficines de Correus personalment per realitzar el tràmit de l’enviament del vot.

En el cas que s’acudeixi a una oficina física de Correus, tant per sol·licitar com per enviar el vot, es recomana sol·licitar cita prèvia ‘online’ per ser atès i evitar esperes innecessàries.

¿Com se sol·licita telemàticament el vot per correu?

Els electors poden sol·licitar el seu vot a través de la web de Correus, sense haver d’acudir en persona a una oficina postal per fer aquesta gestió. Per poder fer-ho, i evitar així desplaçaments i contacte social, l’interessat ha de disposar d’un dels certificats digitals acceptats, o bé del DNI electrònic i tenir instal·lat al seu ordinador AutoFirma.

¿Com se sol·licita presencialment el vot per correu?

La sol·licitud de vot per correu es pot fer a totes les oficines de Correus d’Espanya. Aquesta petició ha de ser realitzada personalment per cada elector, tret del cas de malaltia o discapacitat acreditada mitjançant certificació mèdica oficial. En aquest cas pot ser presentada en nom de l’elector per una altra persona autoritzada notarial o consularment.

En el moment de formular la sol·licitud, els interessats han d’acreditar la seva personalitat presentant davant l’empleat de l’oficina postal el DNI, passaport o carnet de conduir originals.

Amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i evitar esperes, existeix l’opció de sol·licitar cita prèvia, a través de l’app, de la web de Correus o de l’Oficina Virtual. Per a això, tan sols ha de seleccionar l’oficina disponible que tingui cita prèvia i, finalment, triar el dia i l’hora que més li convingui.

¿Com es remet el vot per correu?

Una vegada rebuda la documentació corresponent, l’elector ha d’introduir la papereta de la candidatura triada al sobre de votació amb la capçalera: «Eleccions a l’Assemblea de Madrid 4 de maig del 2021». Al sobre dirigit al Sr. President de la Mesa Electoral cal incloure:

  • El certificat d’inscripció en el cens electoral (es rebrà amb la documentació).

  • El sobre de votació amb la capçalera «Eleccions a l’Assemblea de Madrid 4 de maig de 2021».

Notícies relacionades

Per enviar el vot per correu es pot acudir personalment a l’oficina de Correus (es recomana sol·licitar cita prèvia) o entregar el vot al personal de Correus en el moment en què acudeix al domicili de l’elector per fer-li entrega de la documentació electoral.

En aquest últim supòsit, sens detriment del requisit del secret del vot, el personal de Correus pot plantejar l’elector que li entregui els sobres electorals emplenats a canvi d’un justificant acreditatiu del dipòsit del seu vot, evitant-li haver d’acudir posteriorment a una oficina de Correus. Tot això sense perjudici del dret de l’elector a no entregar el seu vot en aquell moment i a fer-ho després, dins dels terminis legals, en una oficina de correus.