28 maig 2020

Anar al contingut

La CUP proposa nous trams d'IRPF i reduir el mínim exempt en Patrimoni

Els anticapitalistes se centren en les rendes d'entre 60.000 i 175.000 i no apugen el tipus que afecta menys de l'1%

XABI BARRENA / BARCELONA

 

  / ACN / OT SERRA

La CUP ha donat a conèixer aquest dilluns la seva proposta de reforma fiscal que serà inclosa en les esmenes a la llei de mesures fiscals i que acompanyen la de pressupostos. Els anticapitalistes suggereixen una modificació tant a l'IRPF com en l'impost de Patrimoni. En aquest últim, els anticapitalistes advoquen per reduir de 500.000 a 450.000 euros el mínim exempt. Així mateix, el partit assembleari proposa recuperar els impostos sobre el joc existents abans de l'última reforma realitzada per captar inversió per a BCN World.

A partir d'aquests 450.000, l'escala mantindria els set trams actuals i tots ells patirien un augment del gravamen. Així, el tipus mínim, entre 450.000 i 617.129 euros, passaria a pagar un 0,25%, davant el 0,21% actual, és a dir, una pujada del 19%. A l'altre extrem, aquells amb una base liquidable superior als 10.695.996 passarien a pagar un 3,12% en lloc del 2,75% actual. És a dir, el 13,46%.

Pel que fa a l'impost de renda, la proposta de la CUP manté la tributació fins als 60.000 de base liquidable, on se situa, afirmen, el 96% de la població. 

En l'actualitat, la Generalitat distingeix tres trams, de 53.000 a 120.000; de 120.000 a 175.000 i els que perceben més d'aquesta última xifra, que són gravats amb el 21,50%, el 23,5% i el 25,5%. A aquests s'hi ha de sumar el 22,5% del tram estatal, excepte els que es mouen entre els 53.000 i els 60.000 a qui l'Estat carrega un 18,5%. És a dir, els percentatges que es paguen en aquests trams són: el 40% (per al subtram d'entre 53.000 i 60.000), 44% (60-120.000), el 46%(120.000-175.000) i el 48% (més de 175.000).

NOUS TRAMS

Els anticapitalistes creen més trams. Entre els 53.000 i els 60.000, el tram autonòmic seria del 21,5%, percentatge al qual s'ha de sumar el 18,5% de l'estatal per a un total del 40%. És a dir, es mantindrien els tipus.

Entre 60.000 i 90.000 pagarien el 22,5%, que juntament amb l'estatal donaria el 45%, un punt més. Entre 90.000 i 120.000, el 23,5% per a un total d'un 46%, dos punts més.

Als que se situen entre els 120.000 i els 175.000 se'ls augmenta un punt, fins al 47% i, curiosament, als de més de 175.000 no se'ls modifica el percentatge i es queden en l'actual 48%. “El paguen menys de l'1% dels contribuents”, apunta una veu anticapitalista, “i hem decidit deixar-lo així”.