09 jul 2020

Anar al contingut

Dues mirades

Belles locutores

Chema Moya

Belles locutores

Josep Maria Fonalleras

L'ús de l'espanyol és "paupérrimo y zarrapastroso", segons els doctors de la RAE, tant com el seu capteniment moral i el masclisme i l'obscurantisme que hi ha en el si de la institució

Estic d’acord amb el que deia ahir la meva companya de Mirada: no hi ha res casual, el llenguatge és ideologia. Jo hi afegiria un “també”, perquè el llenguatge és un conjunt de regles que serveixen per codificar, per entendre’ns. Per això discrepo quant a la necessitat de fer servir “tots” i “totes”, o d’utilitzar un signe nou “@” per foragitar la marca genèrica del masculí. La RAE, en aquest nou 'Libro de estilo de la lengua española' considera que, “des d’un punt de vista lingüístic, no hi ha cap raó que faci pensar que aquest gènere gramatical exclou a les dones”. És l’etern debat entre gènere i sexe. Jo sóc dels que pensen que són tan diferents com el món i la seva representació.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

El problema és més de fons, perquè l’obscurantisme, en el si de la RAE, això sí, és una marca de fàbrica. Darío Villanueva, el director, afirma que s’accepta el desdoblament quan sigui “una mostra de cortesia en començar un discurs”. ¿Cortesia? És a dir, indulgència, supremacia, caritat revestida de bona educació. Masclisme en estat pur. Parlant de la pronúncia i la fonètica, el director honorari, Víctor García de la Concha, ha declarat que “cada dia m’emprenya sentir com les belles locutores no segueixen cap ordre en l’entonació”. ¿Belles? ¿Locutores? ¿És que ells no fan malbé la llengua igual que les seves companyes? L’ús de l’espanyol és, segons els doctors, “paupérrimo y zarrapastroso”. Tant com el seu capteniment moral.