12 jul 2020

Anar al contingut

Contrapunt

Resposta col·lectiva davant fraus massius

Salvador Sabrià

Les noves propostes de la Comissió Europea permetran protegir millor el consumidor

Un dels àmbits en què els ciutadans de la Unió Europea s’han vists més beneficiats per la seva normativa ha sigut el de la protecció dels drets dels consumidors. Encara que en molts casos s’ha hagut d’arribar fins a les més altes instàncies jurídiques europees, perquè els estats es resistien a aplicar la versió de les directives més favorable al consumidor, al final ha acostumat a prevaler el dret del petit davant l’abús del gran. Una altra cosa és l’aplicació pràctica que després s’hagi aconseguit de les sentències, però en tot cas ja estan vigents i serà molt més fàcil reclamar.
    

Entre les situacions més destacades hi ha les clàusules abusives bancàries, com les que establien de ­forma fraudulenta terres en la reducció dels tipus d’interès en crèdits i les que han motivat canvis legals en temes hipotecaris. En aquest últim aspecte, Espanya ha sigut un dels països més advertits tant per la legislació vigent com pels canvis fets que no s’han ajustat al que exigeix el corpus comunitari. Com a detall s’ha de recordar que tot l’embolic jurídic que es viu amb les compensacions de les clàusules terra es basa en una directiva comunitària de finals de la dècada dels 90 del segle passat. Encara que mai és tard si al final arriba.
    

Un dels motius pels quals ha trigat tant la victòria dels consumidors en casos d’abús és perquè s’han hagut de resoldre els litigis de forma individual, tot i ser fraus massius. Les demandes col·lectives estaven molt poc o mal regulades en l’àmbit europeu. Però això pot canviar si avança l’últim paquet amb noves directives i la revisió de les vigents de protecció dels consumidors presentat per la Comissió Europea. Entre altres propostes, es preveu que hi pugui haver reclamacions representatives, de tipus europeu, que no només acabin amb unes males pràctiques, sinó que permetin obtenir, per exemple, una compensació, una substitució o una indemnització per a un grup de consumidors que hagin resultat perjudicats per una sèrie de pràc­tiques comercials il·legals. També es faciliten les demandes col·lectives, ja que no es podrà exigir com a requisit previ que s’identifiqui cada afectat. Aquest és precisament un dels punts que destaca més l’associació d’usuaris de bancs Adicae al valorar aquest pla. Així mateix, es pretén establir un nivell de sancions que sigui realment dissuasori (fins al 4% del volum anual de negoci de la firma infractora en cada Estat afectat) i que a més a més pugui aplicar-se de forma coordinada. S’haurà de veure en què es tradueixen aquestes bones intencions en el paper final, però el mateix fet de plantejar-les ja és en si mateix un avanç.