INTANGIBLES

2
Es llegeix en minuts
Estudiar enginyeria tecnològica, una qüestió d'estratègia

Robert Ramos

Arriba l'estiu, s'acaba la selectivitat. Nois i noies decidint el seu futur. Les dones solen tenir unes bones notes de tall. El futur en les carreres tecnològiques és com a mínim, esperançador. I malgrat les dades ens mostraran un any més com les enginyeries especialment les tecnològiques seran ocupades majoritàriament per nois.

La causa sens dubte són els forts estereotips socials. La societat perpetua les dones com a cuidadores, abans en la família, ara en l'àmbit laboral -professores, infermeres-. Les dones estan sobrerepresentades en les carreres dedicades a l'atenció de les persones i infrarepresentades en els estudis tecnològics

Les dades són objectives i definitives, les noies tenen més bons resultats acadèmics a batxillerat, en canvi la matrícula en enginyeries és molt baixa, i en el cas de les enginyeries tecnològiques segueix estancada fa dècades. Informàtica al voltant del 10% i telecos el 20%. El més greu és que aquestes dades són semblants a quan jo vaig estudiar informàtica fa més de 20 anys.

Fomentar les vocacions tecnològiques entre les dones hauria de ser una estratègia de país, essencialment quan el mateix sector ha determinat que la falta de talent especialitzat és un punt feble. “La demanda de professionals detectada no pot cobrir-se, fet que provoca un gap de recursos” recull el baròmetre anual del Centre Tecnològic de Catalunya, que aposta per “treballar per dilucidar les causes originàries i incentivar la presència de la dona en el sector tecnològic”. Sens dubte, créixer en àmbits econòmics innovadors i de valor afegit és un desideràtum compartit.

Resulta paradoxal que alguns projectes innovadors tecnològics necessitin recórrer a contractar part dels seus equips en altres països, quan els nivells d'atur encara són significatius.

A més, participar en el sector tecnològic ha de ser una estratègia de les dones per apoderar-se en l'àmbit econòmic. Recentment en un fòrum sobre promoció de les dones en l'àmbit econòmic, vam compartir que les institucions haurien d'invertir a promoure que les dones optin per estudis tic, ja que així tindríem alguns resultats a curt termini. Cada dona que aconsegueixis que es matriculi d'una enginyeria tecnològica serà una dona ocupada amb una probabilitat gairebé del 100% i estarà treballant en un sector estratègic, un resultat pràctic en només 4 anys.

Les probabilitats de trobar feina són molt elevades, ja que les empreses tecnològiques solen apostar per la diversitat. "Les empreses busquen dones informàtiques perquè està demostrat que els equips mixtos o aquells en què hi ha un representació equilibrada d'homes i de dones funcionen millor" explicava recentment Núria Castell, degana de la facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

Notícies relacionades

Incrementar la presència de les dones en l'enginyeries tecnològiques és una qüestió estratègica tant per al país com per a les dones. Participar com a enginyeres constructores del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació significa participar en el sector que més està decidint i configurant com serà el món i el conjunt de les nostres vides.