Col·labora:

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Nova generació de VPO

L’AMB impulsa l’edificació de més de 1.300 pisos públics sostenibles i innovadors

Els espais habitables són més amplis, més ben ventilats, amb més llum natural i sense barreres

Nova generació de VPO
3
Es llegeix en minuts

Pisos amb solucions constructives i de disseny innovadores, sostenibles, que suposen un estalvi energètic, i adaptats a les noves necessitats socials. És la nova generació de vivenda protegida que ja està construint l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).Es proposa aplicar el seu full de ruta en matèria de vivenda, i per a això desenvolupa el Pla de vivenda assequible segons el qual es posarana la venda i al lloguer més de 1.300 pisos protegits a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Per a això, l’AMB compta amb tres instruments bàsics: l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) i el Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Nous espais

Per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans,des de l’IMPSOL es promouen pisos amb tres eixos principals: la sostenibilitat, la innovació en els processos constructius i les noves tipologies de vivenda. En aquest sentit, s’aconsegueix, així, crear espais més amplis, més ben ventilats, amb més il·luminació natural, eliminant barreres i passadissos i amb habitacions flexibles, que permeten diversos usos, segons les noves maneres d’habitar que hi ha en la societat actual.

La pandèmia de la Covid-19 ha posat sobre la taula el debat sobreles condicions de vida i de salubritat de les vivendes i el confinament no ha fet més que evidenciar la necessitat de més ventilació, il·luminació i d’espais polivalents i flexibles per atendre tots els usos: estar, dormir, treballar, jugar...Aquests criteris ja fa temps que s’han tingut en compte en la planificació dels nous pisos VPO de l’IMPSOL. «No podem continuar fent les coses com es feien fins ara», reflexiona el coordinador tècnic de l’IMPSOL,Josep Maria Borrell.«Ens ajustem a un canvi de model social que amb la pandèmia s’ha fet evident», apunta.

Apostar per la sostenibilitat és un altre dels punts forts d’aquestes promocions, que afavoreixen una reducció de les emissions de diòxid de carboni (CO2), a més d’un estalvi significatiu per a la butxaca dels veïns que resideixen allà. 

A Cornellà

Un bon exemple d’aquesta aposta per la innovació en les vivivendas amb protecció impulsades des de l’AMB,és la promoció de l’edifici PISA de Cornellà de Llobregat. Es tracta de 85 vivendes distribuïdes en cinc pisos a partir d’un gran pati central d’ús comunitari. L’edifici ocupa la parcel·la de l’antic cine Pisa, al barri de la Gavarra, i als seus baixos s’ubicarà un equipament municipal. 

Dissenyats per l’estudiPeris+Toral, arquitectes,s’han destinat 8.909 m2a la construcció de 67 pisos de 3 dormitoris i 18 més de dos dormitoris.Com es pot apreciar en una de les plantes d’aquestes vivendes, l’espai es configura a partir d’habitacions quadrangulars que poden servir com a sala, despatx o dormitori: cada veí adapta les habitacions flexibles a la seva manera de viure i a les seves necessitats.Al centre d’aquestes habitacions, s’hi ha ubicat la cuina: el cor de la vivenda.

«Assistim a un canvi de model familiar que la pandèmia ha posat en relleu, és per això que apostem per habitacions d’uns 13 metres quadrats polifuncionals, que admeten més variables», exposa l’arquitecta Marta Peris. En aquest sentit, Peris afegeix que hi han incorporat criteris de perspectiva de gènere i d’adaptabilitat perquè siguin vivendes inclusives.

Sostenibilitat

El que sí que és comú a tots els pisos és la seva sostenibilitat i respecte al medi ambient,ja que s’acosten al consum gairebé 0, es redueix l’empremta ecològica i es minimitzen les emissions de CO2, els residus generats durant el procés de construcció i la demanda energètica durant el seu ús posterior.

Les estratègies ambientals aplicades en aquest edifici, han permès obteniruna qualificació energètica A. Així, la ventilació creuada i els aïllaments de les vivendes permeten reduir la demanda energètica. A més, el sistema d’aerotèrmia per a calefacció i producció d’aigua calenta mitjançant l’ús d’instal·lacions d’alta eficiència energètica i la producció d’electricitat amb plaques fotovoltaiquesper als serveis comunitaris, suposen una aposta decidida per la sostenibilitat de l’edifici a llarg termini.

Notícies relacionades

Registre de sol·licitud

Aquesta és una de les 19 promocions de vivenda protegida que està construint l’IMPSOL, totes a l’àrea metropolitana. Per optar a un d’aquests pisos únicamentés necessari inscriure’s i ser acceptat en el Registre de Sol·licitants:www.registresolicitants.cat. En cada promoció s’especifiquen les bases i els requisits de renda o especificitats dels pisos, ja que alguns estan dedicats a famílies monoparentals, a persones amb discapacitat, avis