Col·labora:

Recursos propis

Es llegeix en minuts

El territori metropolità té una gran necessitat hídrica, tant de consum d’aigua potable com per a usos industrials i també agrícoles. Això ens ha obligat històricament a buscar aigua fora de les nostres conques, especialment a la del Ter, que s’ha convertit en una font essencial de l’aigua que consumim.

Avui ja estem trobant solucions locals dins del territori que, respectant al màxim les conques dels rius, minven l’impacte d’aquest transvasament permanent, així com l’amenaça d’un canvi climàtic que farà augmentar l’escassetat d’aigua.

L’ús d’aigua regenerada serà possible gràcies a la posada en marxa de l’ERA del Llobregat, que ens permetrà disposar d’aigua de qualitat per protegir els nostres aqüífers contra la intrusió de l’aigua del mar, mantenint el cabal del Llobregat i aprofitant-la per a reg agrícola o ús industrial.

També està previst que es pugui utilitzar com a aigua de boca, completant així el cicle urbà de l’aigua dins del mateix territori. Es tracta d’una planta que pot arribar a aportar el 25% del consum que tenim a l’àrea metropolitana, alliberant així la necessitat d’agafar aigua del Ter, però també prevenint els efectes de possibles sequeres i allunyant-nos per sempre de l’opció dels transvasaments.

Notícies relacionades

Actuem avui, conscients que l’aigua és un element indispensable per a la vida, una de les nostres prioritats com a administració i un bé comú de tots els ciutadans, per assegurar el demà.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB