Drets humans

El racisme i la xenofòbia continuen sent els principals motius de discriminació a Barcelona

El 2022 es va registrar un increment del 20% en les situacions de discriminació a Barcelona

Es van denunciar fins a 129 situacions de LGTBI-fòbia

El racisme i la xenofòbia continuen sent els principals motius de discriminació a Barcelona
1
Es llegeix en minuts

Durant l’any 2022 es van registrar 631 situacions de discriminació a la ciutat, un 20% més que l’any anterior, segons l’informe de l’Observatori de les Discriminacions. El racisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia són, un any més, els principals motius de discriminació, amb gairebé el 50% de les situacions reportades. Els casos de discriminació per motius de salut s’han triplicat, sobretot respecte a la salut mental.

El racisme i la xenofòbia són, per cinquè any consecutiu, els motius principals de discriminació, amb 185 situacions denunciades, seguits de la LGTBI-fòbia, amb 129 casos, i la salut, amb 120 casos. Els motius de discriminació que segueixen els esmentats són la llengua (90), l’aporofòbia (82), la discapacitat (68), el gènere (51), la religió (19), la ideologia (17) i l’edat (6).

La LGTBI-fòbia manté xifres semblants a les dels anys anteriors

Durant el 2022 es van registrar un total de 129 situacions de LGTBI-fòbia: 85 de relacionades amb l’orientació sexual i 31 contra persones transsexuals, 9 menys que l’any anterior. Un 33% dels casos van comportar agressions verbals, i més d’un 30%, agressions físiques. Un 67% de les situacions es van produir a l’espai públic i van ser per part de particulars (91 casos).

Més discriminació per motius de salut

Respecte a la discriminació per motius de salut, s’han triplicat els casos discriminatoris i s’ha arribat a 120 situacions, sobretot les relacionades amb la salut mental (70) i els diagnòstics del VIH (31).

Notícies relacionades

S’ha identificat un nombre més alt de pràctiques coercitives en la praxi sanitària, com ingressos involuntaris, coerció verbal o situacions d’exclusió habitacional. La majoria d’aquests casos de discriminació s’han donat en l’Administració pública (59) –a centres hospitalaris, oficines d’atenció al públic i jutjats–, seguida d’entitats privades (43) i particulars (19).

L’Observatori de les Discriminacions, al costat dels col·lectius més vulnerables

L’Oficina per la No-Discriminació (OND) ofereix serveis d’informació, assessorament, suport, atenció psicosocial, formació i sensibilització per garantir els drets humans a escala local. Durant l’any 2022 l’OND i les entitats de la Taula SAVD van dur a terme 1.091 serveis de suport i acompanyament a víctimes i un total de 130 denúncies.