27 maig 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

De 9.00 a 21.00 hores

S'amplien els itineraris temporals segurs per anar a peu

S'hi afegeixen 12 carrers més per a un total de 20,3 quilòmetres de vies per passejar i fer esport

Els vianants disposen de prou espai per mantenir la distància de seguretat

S'amplien els itineraris temporals segurs per anar a peu

A partir de dissabte augmenten els itineraris segurs temporals per anar a peu: s’hi afegeixen 12 carrers més. En total, són 20,3 quilòmetres de vies que de 9.00 a 21.00 hores es reserven perquè els vianants puguin passejar i fer esport amb prou espai per mantenir la distància de seguretat.

La reserva temporal de carrers per als vianants s’ha prioritzat en barris que:

►Tenen menys espais segurs per anar a peu.

►No disposen d’accés a grans zones obertes.

►Tenen una densitat de població alta.

Els nous itineraris segurs permeten el pas de vehicles d’emergències, de serveis municipals, de càrrega i descàrrega i del veïnat.

Un total de 154.000 metres quadrats més

L’ampliació temporal d’itineraris segurs suposa 81.000 metres quadrats més d’espai públic per anar a peu.

A més, s’estan executant actuacions de caràcter permanent que permetran incrementar l’espai per als vianants:

Pacificació de carrers, ampliació de voreres i reserva de laterals de vies principals: 30.000 metres quadrats.

Voreres sense motos: 43.000 metres quadrats.

¿Què són els itineraris segurs?

Són recorreguts a peu que garanteixen una amplada de pas d’un mínim de 4 metres i que faciliten l’accés a equipaments com mercats, centres sanitaris o parcs.