31 març 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

La ciutadania decideix les inversions per al seu barri

Poden presentar-se projectes d'inversió en la primera fase del procés fins al 27 de març

Al maig, Barcelona escollirà entre les propostes presentades pels veïns

Anna Solà

La ciutadania decideix les inversions per al seu barri

ISAAC PLANELLA

Per primera vegada, l’Ajuntament de Barcelona ha reservat una partida de 75 milions d’euros del pressupost municipal –prop del 5% del total previst per destinar les inversions que es duguin a terme fins al 2023– per a un procés participatiu en el qual el veïnat barceloní proposa i decideix quins projectes s’han de desenvolupar als barris, amb la mediació del consistori. 

A través de la plataforma digital de participació decidim.barcelona, basada en la transparència i el codi font obert, i diferents debats presencials, els veïns i veïnes poden fer propostes de millora en espais, equipaments i infraestructures públiques a partir del coneixement directe que tenen de la realitat del seu barri. La primera fase del procés, que contempla la presentació dels projectes d’inversió, està oberta des del 3 de febrer i permetrà aportacions fins al 27 de març. Després de la fase de selecció i votació, els pressupostos participatius permetran desenvolupar les iniciatives escollides a partir d’aquest estiu i fins a l’any 2023.

Implicació

Es tracta d’una iniciativa pionera integrada per primera vegada al Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, el document que estableix els eixos de treball del govern municipal. Es tracta d’una iniciativa que ja han desenvolupat algunes ciutats de referència internacional, com Nova York, Madrid o París, i altres de més pròximes com Badalona, Gavà o Manresa. 

A més de decidir el destí d’una part del pressupost municipal, aquest procés participatiu també contempla que els veïns de Barcelona s’impliquin en la definició de l’estratègia del govern local fent les seves aportacions en el PAM i en els Programes d’Actuació de Districte (PAD), el document que concreta les accions localitzades als districtes. La regidoria de Participació de l’ajuntament destaca la innovació de tot el procés, al mateix temps que el paper vital dels barris i districtes en el desenvolupament de la ciutat.

«És una oportunitat per veure què vol la ciutadania, tenint en compte que el veïnat coneix de primera mà les necessitats del seu barri», explica Elena Martín, tècnica de Democràcia Activa del consistori de la capital catalana. «Tot i que aquest procés és la continuació d’un model participatiu desplegat durant el mandat anterior, aquesta és la primera vegada que es duu a terme un exercici de democràcia directa tan rellevant», apunta Martín. 

Els pressupostos participatius són un pas endavant cap a un model de democràcia que implica la ciutadania en les seves decisions. Emmarcats en el foment de la participació ciutadana, promouen la presa de decisions sobre la inversió econòmica en els barris.

LÍNIA PIÑEIRO 

Novetat

«L’objectiu d’aquest tipus d’iniciatives és enfortir la democràcia posant-la al servei de la ciutadania. Fins ara hem obert molts espais on els veïns i veïnes podien proposar el que volien per a la seva ciutat: la novetat és que ara poden no només proposar, sinó decidir també», destaca Martín. Aprofitant els pressupostos participatius, el govern municipal aposta per la descentralització i la proximitat, per la qual cosa el procés de decisió es duu a terme per districtes. 

A més, d’aquesta forma implica la ciutadania en assumptes cívics i col·lectius i proposa un apoderament ciutadà a través d’espais i canals com el dels pressupostos participatius, que permeten exposar i deliberar sobre les prioritats de la ciutat en comunitat. 

Convocatòria oberta

Des del 3 de febrer qualsevol entitat o persona, estigui o no empadronada a Barcelona, pot presentar fins a tres propostes que puguin desenvolupar-se en el marc dels pressupostos participatius. Hi tenen cabuda iniciatives com la millora d’equipaments o infraestructures públiques, la construcció de nous equipaments de dimensions reduïdes, la reurbanització i millora d’espais públics, la compra d’infraestructura i mobiliari urbà o l’adquisició d’aplicacions o infraestructura tecnològica. 

Es tindran en compte els criteris ètics i de sostenibilitat dels projectes que presentin, a més de la seva adaptació a la normativa vigent i la seva incidència en un o diversos barris de la ciutat. L’import dels projectes d’inversió proposats ha d’oscil·lar entre els 50.000 i els 2 milions d’euros

Els 75 milions d’euros que s’han reservat s’han distribuït entre els districtes de forma equitativa (50%) i seguint criteris tant demogràfics (30%) com a socioeconòmics (20%).  Tant la presentació de propostes com la seva votació i seguiment se centralitza a la plataforma decidim.barcelona, l’espai digital de participació del consistori. 

Debats

Més enllà del pla digital, es duran a terme un total de 250 debats ciutadans, es discutiran els projectes als òrgans de participació de la ciutat i es facilitaran 160 punts de participació en l’espai públic per informar i assessorar a la ciutadania en diferents punts de la capital catalana.

Així mateix, s’han previst sessions específiques per atendre les necessitats de col·lectius de persones amb diversitat funcional, nens i joves d’escoles i instituts i persones grans de residències municipals. En la fase de concreció dels projectes, es convocaran més sessions de treball per definir i concretar els projectes entre veïns i veïnes i el personal municipal expert en els àmbits dels projectes.