03 jul 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

Patrocina:

Toni Lodeiro: «Hem de començar per l'alternativa més agradable»

Lodeiro és divulgador i consultor en consum conscient de la Cooperativa Opcions

Anna Rocasalva

Opcions és una cooperativa que treballa per impulsar el consum conscient. Ho fa a través de tres eines: la revista, la plataforma Més Opcions i l’àrea de consultoria.

¿Consum conscient o  responsable?

Barcelona va escollir la paraula ‘responsable’, perquè va entendre que era la més generalitzada. Nosaltres preferim el consum ‘conscient’, perquè el terme ‘responsable’ podria estar subtilment relacionat amb la culpa i podria carregar massa responsabilitat al consumidor. Però són sinònims. Tots dos signifiquen una mirada global a les repercussions socioeconòmiques i ambientals del nostre consum.

¿Creu que és possible consumir-ho tot de manera responsable?

Absolutament no i relativament sí. Si el vivim d’una manera massa perfeccionista ens cremarem i no seduirem els que ens envolten amb alternatives interessants. Les nostres possibilitats són limitades, perquè de vegades el producte adequat és més car o no el

Proposem de fer els canvis amb plaer, a poc a poc i, sobretot, vincular-nos a espais col·lectius
on enriquir-nos

trobem en una botiga propera i no disposem del temps per aconseguir la compra perfecta. Cal dissenyar les societat per facilitar l’accés a productes i serveis responsables; intentar que les condicions laborals ens ajudin i ens facilitin viure on treballem; que hagin horaris més favorables a la conciliació familiar; que es posin més límits al transport privat; que sigui més barat comprar sense envasos... i així amb tot. Cal canviar a poc a poc les regles del joc.

Llavors, ¿què pot fer el consumidor?

Pot incorporar, per exemple, un hàbit nou cada mes. En altres paraules, viu en un tercer pis, però m’animo a pujar per les escales perquè guanyo en salut i estalvi energia; un altre mes m’obriré un compte de banca ètica; un altre mes em canviaré a una cooperativa que comercialitza electricitat d’origen renovable. Pot semblar poc, però d’aquí a quatre anys la nostra vida haurà canviat i haurem alimentat les alternatives.

¿Per on cal començar?

Cal començar per les alternatives que ens vinguin més de gust. Fem els canvis amb plaer, a poc a poc i, sobretot, vinculem-nos a algun espai col·lectiu on puguem créixer, gaudir i aprendre, perquè on més ens enriquim és amb la convivència. El consum conscient és una porta oberta a noves persones, aprenentatges, a una nova mirada al món. No ens fixem només en els seus efectes quantitatius.

¿Creu que la societat desconeix les alternatives?

No, de fet, segons una enquesta, el 90% dels espanyols ha canviat algun hàbit de consum per fer-lo més mediambientalment favorable. Una altra enquesta del 2015, concloïa que el 36% els consumidors incorporaven criteris socials, ètics o ambientals en la seva decisió de compra. Una altra mostrava que el 80% de les persones prefereixen el petit comerç a les grans superfícies. Però tot això xoca amb la dada que el 80% de l’alimentació envasada està en mans de cinc grans cadenes de distribució. Una cosa són els valors del consum conscient, que han penetrat molt, i una altra cosa és que el poder de les grans multinacionals fomentin que ens siguin més accessibles i assequibles les seves opcions. 

¿Quin paper creu que juga l’administració en tot això?

Les institucions públiques tenen un paper de responsabilitat clau, tant en el nivell divulgatiu i educatiu, com en l’exemplaritzant, en el normatiu i fiscal, en el d’impuls de models de consum o projectes empresarials; i en la contractació pública responsable i sostenible.