Anar al contingut

En col·laboració amb

ATENCIÓ AL MENOR

Barcelona es proposa millorar els serveis d'atenció a la infància i adolescència

Es posen en marxa 27 programes amb l'objectiu de renovar el sistema d'atenció a la infància i l'adolescència i coordinar millor els diferents serveis

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Barcelona es proposa millorar els serveis d'atenció a la infància i adolescència

Barcelona hi viuen 245.144 nens i adolescents, que representen un 15% de la població de la ciutat. Per renovar els serveis d'atenció a aquest col·lectiu es posen en marxa 27 programes amb tres objectius: garantir les necessitats bàsiques de la infància, crear mecanismes ràpids davant situacions de risc i habilitar espais estables de participació dels nens.

Els programes formen part de la mesura de govern Focus infància i ciutadania 2017-2020: Pla per créixer i viure la infància i l'adolescència a Barcelona, que neix amb la convicció que la infància és l'etapa vital més estratègica i és, també, un bé col·lectiu pel qual s'ha de fer un esforç d'inversió per arribar a una ciutat més cohesionada.

Entre altres mesures, es preveu augmentar l'oferta escolar fins als 9.000 nadons i nens atesos a les guarderies municipals de la ciutat l'any 2020, davant els 8.130 que actualment estan escolaritzats. Aquest augment de places es farà prioritzant els territoris amb més vulnerabilitat social i amb taxes d'escolarització més baixes. En aquest sentit, es crearan cinc espais familiars municipals, un dels quals s'obrirà aquesta tardor, i se sumaran als set espais familiars ja existents.

NOUS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA SALUT EMOCIONAL I MENTAL

Durant el curs 2017-2018 s'han iniciat diferents programes destinats a millorar l'atenció a la salut mental i emocional dels nens i joves des de la primera infància fins que arriben a l'edat adulta, com el projecte Creixem, que neix amb la voluntat de donar un nou impuls als 11 centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç existents a la ciutat. Aquest programa treballarà el suport a la pluridiscapacitat, la mediació i la traducció per atendre la diversitat d'origen de les famílies i dels nens, o l'abús sexual infantil i les diferents vulnerabilitats dels nens amb discapacitat, entre altres.

A més, amb l'objectiu de millorar el temps i la qualitat respecte a la resposta en aquests casos, es millorarà el sistema d'informació dels expedients, i el 2018 s'iniciarà la prova pilot per posar en marxa una estructura especialitzada i més centralitzada per atendre millor determinats estudis de la fiscalia. Per una altra part, el consistori ha iniciat un diagnòstic per reforçar la prevenció de l'abús sexual contra els nens i els adolescents i d'acord amb aquest diagnòstic formarà els professionals dels equipaments municipals sobre prevenció, detecció i atenció de situacions d'abús sexual i de maltractament infantil.

MÉS PARTICIPACIÓ DELS NENS I ADOLESCENTS

Aquest novembre s'ha posat en marxa un procés perquè siguin els mateixos nens els que decideixin quin ha de ser el format per poder participar en la vida de la ciutat. Per una altra part, també es preveu que s'elaborin criteris i una estratègia perquè Barcelona disposi, per primera vegada, d'una planificació de l'espai públic de la ciutat que afavoreixi el dret al joc i que inclogui un nou model d'àrees de joc més diverses i inclusives.