Anar al contingut

En col·laboració amb

DEFENSA DE DRETS I LLIBERTATS

Per una Barcelona més humana i més justa

La Sindicatura de Greuges de Barcelona atén les queixes de les persones que es puguin sentir perjudicades per l'Ajuntament o els seus serveis públics

Luis Benavides

Per una Barcelona més humana i més justa

La Maria té problemes per circular amb la seva cadira de rodes pel seu carrer i fa un temps que demana una reforma de les voreres. El Jaume pateix certa sensació d’inseguretat quan torna de treballar de matinada per la falta de llum al seu carrer. Al Carlos i els seus veïns d’escala els costa agafar el son pel soroll que genera un establiment de matinada. Aquests tres casos són ficticis, però representen algunes de les variades queixes rebudes a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, una institució pública i independent encarregada de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, creada per l’Ajuntament el 2003, supervisa l’actuació municipal i assessora davant de qualsevol problema. En altres paraules, aquesta entitat atén les reclamacions de les persones que se senten perjudicades per l’Ajuntament i qualsevol dels seus serveis públics. Les seves actuacions són totalment gratuïtes i no es requereix l’assistència d’advocat o procurador. En altres paraules, el seu objectiu és que ningú pugui quedar en situació d’indefensió.

Procediment

Encara que el nombre d’actuacions creix cada any, la Sindicatura és un bon recurs d’assessorament i de supervisió relativament poc conegut pels veïns de la ciutat, que poden fer arribar les seves queixes i consultes amb independència de la seva nacionalitat, edat i situació legal. Així mateix, la Sindicatura, també vetlla pels drets i les llibertats de les persones que estan de pas per Barcelona. Així, qualsevol persona física o jurídica que hagi tingut un problema amb els serveis municipals pot fer arribar la seva queixa a la Sindicatura, que pot intervenir en un ampli ventall d’assumptes, la majoria relacionats amb la vida diària: seguretat ciutadana, transports, neteja, serveis socials, vivenda, escolarització, prestacions de la llei de dependència, tributs, civisme, immigració, i assignació equitativa dels recursos, entre altres.

Es pot presentar una queixa a la síndica després d’haver reclamat a l’Ajuntament i no rebre resposta o quan es considera que la resposta no té prou motivació o s’ha comès un error. Les resolucions de la síndica no són vinculants, però el consistori les escolta i sovint rectifica si comprova que s’han donat situa­cions injustes o millorables. Així, per exemple, va supervisar cinc queixes per molèsties de soroll nocturn provocades per la càrrega i descàrrega en diferents establiments durant el 2017 i va donar la raó als veïns, ja que en la majoria dels casos es va trigar massa temps a fer la inspecció corresponent. Així mateix, la síndica, que entenia que aquestes molèsties podien afectar greument la salut de les persones, va recomanar que es fessin mesures sonomètriques per comprovar el compliment de l’ordenança de medi ambient.

L’actuació de la síndica sempre és confidencial i, per tant, les dades que presenta una persona quan formula una queixa són reservades excepte en els casos que hi hagi una renúncia expressa per part del reclamant.

Últim informe

La institució acaba d’iniciar el seu tercer mandat amb Maria Assumpció Vilà com a síndica, que va ser elegida per un mandat de cinc anys el 2010 i reelegida el juliol del 2016 al Consell Plenari de l’Ajuntament. L’any passat va portar a terme 3.344 actuacions, de les quals 1.609 van ser tramitacions de queixes. La resta dels expedients, 1.735, van ser consultes i assessorament general.  Els expedients tancats amb una decisió van sumar 448, dels quals només una quarta part van ser desestimats.

La majoria de les queixes estaven relacionades amb la tramitació de llicències per a activitats econòmiques (200) i el transport públic i la circulació (232). En aquest segon grup destaquen les queixes vinculades amb l’estacionament de vehicles, la potestat sancionadora de l’Administració i l’ús de la grua municipal. En aquesta mateixa línia, els òrgans afectats per les queixes realitzades per la ciutadania són l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (13,2%), l’Institut Municipal d’Hisenda (10,5%) i l’Institut Municipal de Serveis Socials (6,4%).. 

Una grua s'emporta un vehicle mal estacionat / AJUNTAMENT DE BCN

La grua municipal

La Sindicatura de Greuges va rebre 36 queixes entre el gener del 2014 i el juny del 2016 per «una actuació desproporcionada» de la grua ja que es considerava que la conducta infractora no justificava una solució «tan dràstica» com retirar el vehicle. La síndica va resoldre que la retirada «no és un acte sancionador», sinó un instrument per «corregir una alteració de l’ordre públic viari». Maria Assumpció Vilà va recomanar als operaris «proporcionalitat i equitat», sense que la decisió adoptada suposi «impunitat de la conducta infractora». La síndica també ha suggerit als serveis municipals diverses mesures com difondre entre la ciutadania el sentit i els objectius de la grua i els costos del servei que fonamenten el càlcul de les taxes. Així mateix, també aconsella informar de la possibilitat de fer el pagament fraccionat de la taxa d’arrossegament de la grua.

La Sindicatura també va aconseguir que s’atorgués la condició d’agent de l’autoritat als vigilants de les zones d’aparcament verdes i blaves. L’objectiu és protegir aquestes persones dels atacs que pateixen des de fa anys i que els atacs puguin ser castigats amb més duresa.