Anar al contingut

En col·laboració amb

Reduir la contaminació de Barcelona és una qüestió de salut

Les iniciatives per disminuir la circulació de vehicles motoritzats tenen per objectiu reduir la contaminació de Barcelona i l'àrea metropolitana

Cada any moren 3.500 persones a causa de la contaminació

Barcelona supera repetidament els límits de contaminació establerts tant per la Unió Europea com per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i bona part dels contaminants que respirem els barcelonins provenen dels vehicles motoritzats.

Per aquesta raó es porten a terme iniciatives com el Dia sense Cotxes, per conscienciar que només amb un nou model de mobilitat es pot reduir la contaminació, que provoca 3.500 morts prematures cada any en l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'òxid de nitrogen, l'ozó i les partícules en suspensió són elements contaminants que respirem els barcelonins i provoquen malalties respiratòries, al·lèrgies i són factors de risc per a les malalties cardíaques.

La majoria d'aquests contaminants els genera el trànsit rodat, i en el cas de l'òxid de nitrogen provenen, en un 70%, dels motors dièsel.

Barcelona té 9.285 cotxes per quilòmetre quadrat, mentre que a Londres només n'hi ha 1.654; a més, l'orografia de la ciutat —envoltada per la serra de CollserolaMontjuïc i el Besòs— dificulta la dispersió de tota aquesta contaminació.

Així doncs, limitar la presència de cotxes a la ciutat és una mesura necessària per aconseguir una ciutat més neta i més sana; de fet, un dels objectius és reduir la presència del vehicle privat a l'àrea metropolitana en un 21% respecte als valors del 2013, ja que és la principal causa de contaminació.

“L'aire net és un dret. L'aire net és un benefici molt important per a la salut i, per tant, hauríem de treballar des de molts punts de vista per aconseguir aquesta qualitat de l'aire”, afirma el doctor Joan Escarrabill, del Programa d'Atenció a la Cronicitat de l'Hospital Clínic.

Per aconseguir-ho, les limitacions del trànsit rodat han d'anar acompanyades d'altres mesures com la reordenació de la via pública i donar prioritat als vianants i vehicles no motoritzats, fomentar els mitjans de transport menys contaminants, promocionar l'ús de les bicicletes i el transport públic o establir un pla d'actuació en cas d'episodis de contaminació.

L'EXPERIÈNCIA D'ALTRES CIUTATS

Europa, més de 200 ciutats han delimitat zones d'emissions baixes on es restringeix l'accés dels vehicles més contaminants.

És aquest el cas de LisboaBerlín i Estocolm, on han apreciat un descens del 22% en la concentració d'òxid de nitrogen provinent dels vehicles dièsel en aquestes zones.

A Londres, en canvi, han optat per cobrar un peatge als vehicles que volen circular pel centre de la ciutat, cosa que ha suposat una reducció del 12% de la contaminació.

Hi ha altres experiències, com la d'Atenes, on s'alterna la circulació de vehicles amb número de matrícula parella o senar, o Brussel·les, on només es pot circular a un màxim de 50 quilòmetres per hora durant episodis de contaminació.

D'una manera o una altra, les ciutats més poblades de tot el món estan treballant per reduir la contaminació per una raó: és una qüestió de salut.

Per oferir-li la millor experiència possible estem canviant el nostre sistema de comentaris, que passa a ser Disqus, que gestiona 50 milions de comentaris en mitjans d'arreu del món cada mes. Ens disculpem si aquests primers dies hi ha algun procés extra de 'login' o si el servei no funciona al 100%.