28 febr 2020

Anar al contingut

¿Què passarà ara després del 'brexit'? Les conseqüències, al detall

El Regne Unit abandona les institucions europees, però ni ciutadans ni empreses se'n veuran afectats durant un any

Marta López

¿Què passarà ara després del 'brexit'? Les conseqüències, al detall

Henry Nicholls

El Regne Unit abandona formalment la Unió Europea aquest divendres 31 de gener a mitjanit. Aquí donem resposta als principals interrogants que obre el ‘brexit’:

1. ¿Què passarà ara?

A la pràctica, ni ciutadans ni empreses notaran res. Una vegada es faci efectiu el ‘brexit’, entra en vigor un període de transició fins al 31 de desembre del 2020 durant el qual les relacions amb la UE seguiran com fins ara mentre les dues parts negocien una nova relació comercial. Serà a l’acabar aquest període de transició, que és prorrogable, quan les relacions canviaran.

2. ¿Segueix el Regne Unit en les institucions durant el període transitori?

El Regne Unit abandona les institucions comunitàries aquest 31 de gener i tampoc participarà en la presa de decisions a partir d’ara. Manté, no obstant, la seva contribució financera pactada en el marc pressupostari (2014-2020) i es beneficiarà del retorn en fons estructurals i de la Política Agrària Comuna.

3. ¿Per què s’ha pactat un període transitori?

L’objectiu del període transitori és evitar una ruptura brutal i donar temps a negociar una nova relació comercial entre Londres i la UE, negociació que s’entreveu difícil. El període de transició pot ser prorrogable una vegada i de mutu acord fins al desembre del 2022 com a màxim i la pròrroga s’ha de decidir abans de l’1 de juliol del 2020.

4. ¿Què passa amb els ciutadans europeus residents al Regne Unit?

Al Regne Unit hi viuen 3,2 milions d’europeus. Els espanyols residents al Regne Unit són 180.000. Els europeus que ja resideixen al Regne Unit o ho facin durant el període de transició i pensen quedar-se al país més enllà de l’1 de gener del 2021 han de sol·licitar l’estatus d’assentat.

5. ¿Quins tràmits han de realitzar?

Els ciutadans europeus han de registrar-se com a residents en un sistema de registre i tenen de termini fins al juny del 2021. Aquells que acumulin cinc anys de residència continuada rebran l’estatus d’assentat (o residència permanent). Els que hi són des de fa menys de cinc anys rebran l’estatus de preassentat (o residència semipermanent) i podran sol·licitar l’estatus d’assentat quan compleixin els cinc anys. Segons dades facilitades per l’Ambaixada britànica a Espanya, més de 170.000 espanyols ja s’hi han registrat. En total, 2,45 milions de ciutadans de països de la UE que ja han rebut l’estatus d’assentat o preassentat. 

6. ¿Què passa amb els ciutadans que vagin a viure a partir d’ara al Regne Unit?

Els que s’instal·lin abans del 31 de desembre d’aquest any –quan acaba el període de transició– tindran les mateixes condicions que els que estan allà en l’actualitat i, per tant, hauran de registrar-se com a residents abans del 21 de juny del 2021. El Govern britànic anunciarà al llarg d’aquest any quins són els requisits per als espanyols que vulguin viure al Regne Unit a partir del 2021 

7. ¿Com afecta els estudiants europeus al Regne Unit?’

Els estudiants que es matriculin en graus i postgraus al Regne Unit abans del desembre del 2020 tindran les mateixes taxes i finançament públic que els britànics fins a finalitzar els seus estudis. A més, es mantenen els programes de mobilitat Erasmus per a estudiants i professors fins al curs 2020-2021 i es manté el reconeixement de títols universitaris oficials. El Govern britànic està obert a mantenir la seva participació en el programa Erasmus, que serà part de les negociacions sobre la relació futura amb la UE.

8. ¿Es podrà continuar viatjant al Regne Unit amb DNI?

Sí. Durant tot el 2020 es pot continuar utilitzant el DNI per viatjar entre Espanya i el Regne Unit. L’Ambaixada britànica a Espanya ha informat que «els canvis que hi hagi a partir del 2021 es notificaran amb prou temps». Quant al carnet de conduir, durant el període de transició també tant turistes com residents podran continuar conduint amb el seu carnet espanyol.

9. ¿Com afecta les empreses?

Tant les empreses espanyoles com les britàniques podran continuar comerciant entre els dos països sense cap tipus de barreres durant el període de transició, és a dir durant tot el 2020. La relació futura dependrà del tipus d’acord comercial al qual arribin el Regne Unit i la UE i s’ha de negociar durant aquest any.

10. ¿En quina situació queden els britànics residents a Espanya?

Els 330.000 ciutadans britànics legalment residents a Espanya des d’abans del 31 de desembre d’aquest any tindran els seus drets de residència, treball i accés a la Seguretat Social protegits per l’Acord de Retirada firmat entre el Regne Unit i la UE. Si encara no disposen del certificat de residència, s’hi han d’inscriure com a residents a Estrangeria o a la comissaria de policia corresponent.