Estudis tècnics

Institut Pere Martell, una referència en la formació de professionals industrials

  • El centre de Tarragona ofereix el curs 21 vinent cicles formatius de l’àmbit tècnic

  • Existeix una alta demanda d’aquests perfils i fins i tot les empreses no arriben a cobrir posicions

Institut Pere Martell, una referència en la formació de professionals industrials
2
Es llegeix en minuts

L’Institut Pere Martell és un centre públic de Formació Professional Específica que s’ha convertit en una referència a l’àrea de Tarragona per la seva àmplia oferta formativa de caire industrial i tècnic, dividida en vuit famílies professionals i més de 21 graus de cicle mitjà i superior, així com set programes de formació i inserció (PFI) i programes de formació ocupacional i contínua. Unes titulacions que s’erigeixen com una oportunitat en temps d’alt atur juvenil, especialment per la demanda existent de professionals amb aquests coneixements.

De fet, el director del centre, Àngel Miguel, comenta que «les empreses del sector industrial estan demanant perfils tècnics i es troben serioses dificultats per trobar professionals qualificats». A la majoria de cicles d’FP Dual, una modalitat en la qual es combinam les classes a l’aula amb la feina en les empreses, fins i tot «hi ha més oferta de llocs de feina que alumnat en condicions de cobrir-les».

I, el director de l’Institut Pere Martell hi afegeix un altre repte a afrontar en els pròxims anys, la incorporació de la dona a llocs de feina de tècnic en perfil industrial: «Va augmentant a poc a poc la presència femenina en aquest tipus de llocs de feina, però encara són una clara minoria».

Valors formatius

En aquest context, el centre ofereix un servei educatiu de qualitat, que permet als seus alumnes adquirir les competències i les habilitats necessàries per destacar en la seva trajectòria tant professional com personal i per facilitar-li la formació permanent. A més dels coneixements més tècnics, l’Institut Pere Martell fomenta valors com el «respecte per les persones i l’entorn natural social i cultural», així com la llibertat, l’esperit crític, la participació, la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la tolerància, la justícia i la cultura de l’esforç.

Les vuit famílies formatives de la seva oferta són arts gràfiques, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica, fusta i moble, imatge i so, instal·lació i manteniment i transport i manteniment de vehicles. A la seva pàgina web (institutperemartell.cat) es poden consultar els diferents cicles de grau mitjà i superior englobats dins d’aquests àmbits.

Notícies relacionades

Experiència laboral

Tots aquests cicles formatius es poden cursar, a més, en la modalitat d’FP Dual. Això permet a l’alumne treure’s un títol oficial en dos anys, amb un primer curs de formació a l’aula i un segon d’ocupació a l’empresa, amb un sou assegurat i alta a la seguretat social. És a dir, que havent aprovat el cicle, l’estudiant no només obté un títol sinó un any d’experiència laboral real. Actualment, l’índex d’ocupació a l’FP Dual supera el 90% als nou mesos d’obtenir el títol, i més en els àmbits industrials i tècnics.