09 d’abr 2020

Anar al contingut

Tasques des de casa

Educació proposa activitats per als alumnes durant el confinament

L'objectiu és reforçar el desenvolupament de l'autonomia personal, generar motivació i curiositat i contribuir a l'aprenentatge

Educació proposa activitats per als alumnes durant el confinament

El Departament d’Educació de la Generalitat ha posat a disposició dels centres educatius un conjunt d’orientacions i activitats adequades a cada etapa educativa perquè facin els alumnes mentre duri el confinament pel coronavirus. Es tracta d’oferir tasques que siguin significatives per a l’aprenentatge dels estudiants i que, alhora, permetin reforçar el desenvolupament de la seva autonomia personal i generar motivació i curiositat.

Cada centre té la responsabilitat de gestionar les activitats durant el tancament, que no seran considerades, en cap cas, lectives o avaluables pel que fa a qualificació, ja que hi ha famílies que no disposen de connectivitat.

Educació proposa diverses orientacions perquè els alumnes puguin realitzar de manera autònoma amb l’acompanyament a distància del professorat que convingui. Entre d’altres, la realització d’activitats d’observació i de contrast d’elements pròxims a la realitat, de recerca d’informació, de lectura, cultura, artístiques, lúdiques, així com activitats alternatives a la feina habitual a l’aula que, amb els centres tancats, no es poden dur a terme. Es recomana evitar tasques repetitives, no contextualitzades o d’una durada excessiva. Tot això, respectant les necessitats de descans, el temps d’esbarjo i la convivència familiar.

Compaginar temps autònom i compartit amb la família

Per a totes les etapes educatives s’aconsella compaginar temps d’esbarjo i feina autònoma, en què els nens i joves decideixin què volen fer i de quina manera, compartint temps amb els adults. Per al temps individual, en els casos d’infantil i primària, és necessari proporcionar-los recursos i materials amb què puguin elaborar els seus propis jocs. A secundària se suggereixen diferents treballs sobre temes relacionats amb la situació i el moment actual, on intervinguin competències bàsiques de diferents matèries.

Educació presenta una llarga llista de propostes per fer en companyia dels adults. En l’etapa infantil, estan pensades per ajudar a desenvolupar diferents capacitats i inclouen activitats de comunicació, activitats que impliquin moviment, activitats d’experimentació o bé activitats en entorns digitals.

Les orientacions educatives dirigides a primària estan enfocades a afavorir diferents àmbits de l’aprenentatge com, per exemple, el lingüístic, el matemàtic i el de coneixement del medi.

Per als estudiants de secundària s’ofereixen propostes que beneficiïn el desenvolupament personal i social de l’alumne, aprofitant l’ocasió perquè cada jove es responsabilitzi de les tasques domèstiques que li corresponguin.

Departament d’Educació

Propostes d’educació infantil (1-6 anys)

Per al temps autònom dels nens es proposa:

►Elaborar jocs propis amb material per fer construccions, objectes, roba que serveixi per disfressar-se, materials inespecífics com peces de fusta i envasos, titelles, ninots, cuinetes, contes, fulls i estris d’escriptura.

Pel que fa al temps compartit, se suggereix:

►Representar històries amb titelles.

►Mirar contes de la web de TV3 (Una mà de contes)

►Fer jocs que requereixin desplaçar-se seguint un itinerari (fix, lliure o amb obstacles elaborats amb elements i mobiliari domèstic) caminant, saltant, a peu coix, arrossegant-se o rodant.

►Gravar un àudio o un vídeo amb un conte, una cançó o un relat amb el nen com a protagonista, escoltar-lo o veure’l i comentar amb el nen què es pot fer diferent i com es pot enriquir.

►Fer els jocs d’autoaprenentatge que proposa la web Edu365.

►Col·laborar en les tasques domèstiques.

Propostes d’educació primària

Igual com en les propostes d’educació infantil, per al temps autònom es recomana:

►Elaborar jocs propis amb material per fer construccions, objectes, roba que serveixi per disfressar-se, materials inespecífics com peces de fusta i envasos, titelles, ninots, cuinetes, contes, fulls i estris d’escriptura.

Durant el temps compartit se suggereix:

►Redactar un diari explicant què es fa durant els dies sense escola.

►Escriure contes, històries i cançons en diferents idiomes.

►Escoltar audiollibres.

►Visitar museus virtuals i fer relats o dibuixos de la visita.

►Registrar, amb material audiovisual, moments de la vida quotidiana amb les explicacions i descripcions que siguin adequades.

►Pensar i planificar les vacances escollint els llocs que es visitaran i l’itinerari.

►Fer activitats matemàtiques. Per exemple, fer una llista de coses que es vulguin comprar anotant el preu que tenen en diferents botigues ‘online’. Identificar el preu més econòmic, el més car i l’estalvi que s’obté comprant el més barat.

►Col·laborar en les tasques de casa.

Propostes d’educació secundària

Per al temps autònom es recomana:

►Escriure un diari personal sobre el confinament.

►Fer treballs d’anàlisi transversal sobre el coronavirus i els diferents àmbits que afecta en diferents formats (text escrit o digital, presentació, registre de veu, clip de vídeo, bloc, etc.)

Aquests en són uns quants exemples:

Les vacunes

¿Què són? ¿Com funcionen? ¿Com es produeixen? ¿Per què no hi ha una vacuna per al coronavirus? ¿Per què és convenient vacunar-se? ¿Com afecta tota la població que hi hagi grups de persones que no es volen vacunar?

Seguiment de la pandèmia

Consultar la informació que donen els mitjans de comunicació i els portals del Departament de Salut i fer un comentari diari sobre la situació.

El nombre d’afectats pel coronavirus

Buscar dades sobre el nombre d’afectats a Catalunya, Espanya o altres països durant l’últim mes, elaborar gràfiques amb aquestes dades i analitzar-ne l’evolució.

Pel que fa al temps compartit es proposa:

►Que els alumnes es responsabilitzin de tasques domèstiques concretes.